Hướng dẫn khử màu nóng trên ảnh bằng Photoshop CS6 11

Hướng dẫn khử màu nóng trên ảnh bằng Photoshop CS6

Như chúng ta đã biết, việc khử màu nóng hay lạnh cho một bức ảnh luôn được coi là một phần cơ bản của Photoshop. Tuy nhiên, để loại bỏ hai màu này trên bức ảnh một cách dễ dàng thì không phải là ai cũng nắm được rõ các…