Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Xóa/chèn Cell hiện hành trong excel 2010

0

Cập nhật vào 31/03

Chèn/xóa Cell hiện hành trong Excel 2010 rất đơn giản nếu bạn đọc bài viết của chúng tôi. Khi hiểu ra bạn sẽ thầy các bước thực hành văn bản trơn chu và dễ dàng hơn.

Cell hiện hành là cell có chứa vệt sáng, trong bảng tính lúc nào bạn cũng sẻ thấy Cell này vì có khung viên màu đen đậm hơn những cell còn lại. Và nó chỉ là duy nhất.

Chắc chắn nếu bạn đọc tới đây và dừng lại suy nghĩ bạn sẽ hỏi tôi : “Vậy chèn xóa cell là sao?

Hãy cùng tìm hiểu bài thực hành dưới đây để nắm bắt vấn đề

Xóa/chèn Cell hiện hành trong excel 2010

Trong hình cell hiện hành được đánh dấu màu đỏ, có khung viền màu đen xung quanh.

Click chuột phải vào cell hiện hành bạn sẽ có :

Xóa/chèn Cell hiện hành trong excel 2010

Tại hình này bạn bạn đã thấy tất cả những gì liên quan đến Cell. Nhưng ở đây tôi chỉ đề cập đến việc chèn/xóa.

1. Insert :

Click chuột vào Insert …

Xóa/chèn Cell hiện hành trong excel 2010

Từ trên xuống

–  Shift cells right : Chèn một cell vào ngay cell hiện hành và đẩy những cell liên quan về bên phải

–  Shift cells down : Chèn một cell vào ngay cell hiện hành và đẩy những cell liên quan xuống dưới

–  Entire row : Chèn hẳn một dòng trên cell hiện hành

–  Entire column : Chèn hẳn một cột trước cell hiện hành

2. Delete :

Click chuột vào Delete …

Xóa/chèn Cell hiện hành trong excel 2010

Từ trên xuống

–  Shift cells left : Xóa cell hiện hành và những cell liên quan về một cell bên trái

–  Shift cells up : Xóa cell hiện hành và những cell liên quan lên một cell

–  Entire row : Xóa hẳn dòng tại cell hiện hành

–  Entire column : Xóa hẳn cột tại cell hiện hành

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.