Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

0

Cập nhật vào 23/02

Tập tin văn bản word của bạn là một tài liệu quan trọng, bạn không muốn người khác đọc được hoặc cho phép người khác mở tập tin nhưng không cho phép họ chỉnh sửa nội dung của nó.

Trong trường hợp này bạn phải làm thế nào? Câu trả lời đó là bạn cần đặt mật khẩu cho tập tin của mình. Khi đặt mật khẩu, tập tin word của bạn được bảo vệ, người mở phải nhập mật khẩu mới có thể đọc được nội dung bên trong. Hơn nữa, họ cũng không thể chỉnh sửa nội dung nếu như không có sự đồng ý của bạn. Và bạn cũng đừng lo lắng rằng đến một lúc nào đó tập tin không cần bảo mật nữa nhưng bạn không thể mở khóa nhé. Trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hai cách để bảo vệ tập tin trong Word 2013 đồng thời cũng hướng dẫn bạn mở khóa.

Bạn cũng có thể thao tác khóa bảo mật cho bảng Excel của mình với những thao tác đơn giản theo hướng dẫn của chúng tôi tại: Bảo vệ dữ liệu trong ô của Excel

Đặt mật khẩu khi mở file Word

Cách 1: Người dùng phải có mật khẩu mới có thể mở được file word

Mở file word cần đặt mật khẩu bảo vệ, vào  File > chọn Info > Tại mục Permissions > Chọn Protect Document > Chọn tiếp Encrytp with password.

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Word sẽ yêu cầu bạn nhập mật khẩu xác nhận lại hai lần > hoàn thành đặt mật khẩu cho file word.

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Cách 2: Mở file word mà không yêu cầu nhập mật khẩu, nhưng nếu muốn chỉnh sửa thì phải nhập mật khẩu

Mở file word muốn đặt mật khẩu bảo vệ nội dung  > Vào thẻ lệnh Review > Chọn Restrict Editing > Tại hộp thoại bên phải  tại mục số 2. Editting Restricttions > Đánh dấu vào mục Allow only this type of editing in the document > Chọn No changes (read only) > Nhấn vào nút Yes, Start Enfocing Protection.

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Hộp thoại mới hiện ra > nhập mật khẩu bảo vệ nội dung > OK.

Cách mở file word bị khóa

Với từng file

Bước 1: Click chuột phải vào file cần mở khóa → Properties

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Bước 2: Chọn UnblockOK

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Bây giờ chỉ cần double-click vào file văn bản, bạn sẽ mở nó lên một cách bình thường.

Với Một Thư Mục

Bước 1: Mở Word 2013 lên → File

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Bước 2: Vào Options

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Bước 3: Trong cửa sổ Word Options. Vào tab Trust CenterTrust Center Settings

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Bước 4: Vào tab Trusted LocationsAdd new location

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Bước 5: Click Browse duyệt tìm thư mục chứa các file bạn cần mở → tick chọn Subfolders of this location are also trustedOK.

Đặt mật khẩu bảo vệ và mở khóa tập tin trong Word 2013

Cách này giúp bạn mở tất cả các file hoặc thư mục con nằm trong thư mục mà bạn đã chọn (bạn có thể chọn cả thư mục gốc là các phân vùng đĩa cứng). Điều này giúp bạn thoải mái thực hiện các thao tác mở file vì sẽ không bị ngăn chặn nữa.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.