Excel 2010: Tính năng mới

0

Với sự giới thiệu của Excel 2010, Microsoft đang đặt trọng tâm vào việc phân tích dữ liệu, hình dung xu hướng và chia sẻ kết quả. Cùng với những cải tiến chức năng hiện có trên bảng, Excel 2010 đi kèm với một vài tính năng mới.

Tính năng mới của Excel 2010

Slicer – tăng cường bộ lọc cho báo cáo PivotTable giúp chúng ta nhanh chóng, trực giác sâu và phân tích dữ liệu trong bảng tính của chúng ta.

Sparklines – bảng xếp hạng nhỏ được thiết kế để phù hợp với một tế bào giúp chúng ta hình dung xu hướng trong các dữ liệu cơ bản.

Share – xuất bản đến một máy chủ SharePoint tương thích. Sau đó bạn và đồng nghiệp của bạn có thể làm việc đồng thời trên cùng một bảng tính.

Có điều kiện định dạng(Conditional formatting): Định dạng có điều kiện cải thiện nhiều. Nó cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn về phong cách và các biểu tượng, thanh dữ liệu được cải thiện và bạn có khả năng để làm nổi bật các mục cụ thể trong một vài cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể hiển thị thanh dữ liệu cho các giá trị tiêu cực chính xác hơn hình ảnh minh họa dữ liệu của bạn.

Protected View cho các mục tải về: Excel 2010 ngăn không cho người khác chỉnh sửa nội dung tải về mà không có sự đồng ý của bạn.

Hỗ trợ 64-bit: Trên thực tế, tất cả của Office 2010 ứng dụng cung cấp hỗ trợ 64-bit cung cấp cho bạn sức mạnh xử lý lớn hơn.

Tần suất lớn hơn nhờ hỗ trợ 64-bit, giới hạn kích thước tập tin 2GB trên các phiên bản trước của Excel được mở rộng hơn với Excel 2010. Bây giờ bạn có thể làm việc trên các tập tin có kích thước đáng kinh ngạc là 4GB.

 

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng