Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

Word 2007: Mục lục tự động

0

Cập nhật vào 09/10

Tạo mục lục tự động trong Office 2007 giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức bằng cách tận dụng những tiện ích có sẵn được nâng cấp thân thiện trong MS Word 2007. Sau đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn dễ dàng tạo mục lục tự động trong Word 2007.

Để tạo ra mục lục, bạn đánh dấu cấp độ nội dung và tiến hành chèn mục mục bằng chức năng có sắn của trình soạn thảo. 

Đánh dấu nội dung và trích xuất thành mục lục 

Bước 1: Mở văn bản bạn cần tạo mục lục tự động

Word 2007: Mục lục tự động

Bước 2: Bạn chọn References trên trình đơn thông minh của bộ MS Office 2007

Word 2007: Mục lục tự động

Bước 3: Lựa chọn vùng chức năng tạo mục lục tự động Table of Contents..

Word 2007: Mục lục tự động

Bước 4: Mục lục tự động được tạo trên nguyên tắc cấp độ nội dung, vì vậy, để tạo nó bạn phải lựa chọn cấp độ nội dung cho phù hợp. Ví dụ: 3 phần mở đầu, nội dung, kết luận.. bạn chọn level 1, các nội dung nhỏ hơn sẽ chọn level lớn hơn như level 2. Level 

Phần trình bày dưới sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn dễ hình dung.

Để đánh dấu đề mục trong bảng mục lục, các bạn chỉ cần đặt vị trí trỏ chuột vào dòng chứa đề mục và xác định mức (level):

Word 2007: Mục lục tự động

Các bạn thao tác tương tự với các đề mục khác, chú ý chọn level thích hợp.
Word 2007: Mục lục tự động

Sau khi đã hoàn thành việc xác định mức độ các đề mục trong bảng mục lục các bạn di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần chèn mục lục và nhấn chọn biểu tượng Table of Contents…
Bạn có thể chọn những kiểu trình bày sẵn có(Automatic…) hoặc tùy chọn chi tiết bằng cách nhấn chọn Insert Table of Contents…
Word 2007: Mục lục tự động
Xuất hiện hộp thoại Index and Tables, chọn thẻ Table of Contents
Word 2007: Mục lục tự động

Print Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị khi in
Web Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị ở dạng trang web
Show page numbers: Hiển thị số trang.
Right align page numbersHiển thị số trang bên lề phải.
Use hyperlinks instead of page numbersCó sử dụng liên kết từ mục lục tới trang đặt Heading Tab leader: Chọn loại đường tab từ cuối các Heading đến số trang.
Show levels: Số cấp độ Heading.
Nút Show Outlining Toolbar: Cho hiển thị thanh công cụ Outlining trên cửa sổ MS Word
Nút Options…: Mở hộp thoại Table of Contents Options: Tùy chọn thêm một số tính năng khác.

Word 2007: Mục lục tự động

Nút Modify…: Mở hộp thoại Style, sửa đổi định dạng font chữ cho nội dung phần mục lục tự động.

Word 2007: Mục lục tự động

Share.

Comments are closed.