Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

PowerPoint 2007: Tạo album ảnh

0

Cập nhật vào 10/10

Một cách đơn giản để chia sẻ ảnh là sử dụng Powerpoint. Nếu bạn tạo một album ảnh trên Powerpoint 2007, bạn có thể thêm ảnh ở bất kì nơi nào. Bạn cũng có thể thêm chú thích vào bất kì bức ảnh nào cũng như sử dụng một số tính năng như layout, frame… trong album mà bạn vừa tạo.

Bạn muốn tạo một album ảnh trong Powerpoint 2007? Hãy thực hiện theo những bước sau rồi chỉnh sửa sau đó:

– Mở ứng dụng Powerpoint
– Chọn thẻ Insert
– Kích vào mũi tên dưới thẻ Photo Album, chọn New Photo Album.
Hoặc bạn có thể: Kích vào thẻ Photo Album

PowerPoint 2007: Tạo album ảnh

– Hộp thoại Photo Album sẽ được hiển thị, chọn File/Disc.

PowerPoint 2007: Tạo album ảnh

– Chọn bức ảnh mà bạn muốn tạo trong album. Những bức ảnh này có thể chọn từ ổ đĩa cứng của bạn. Bạn có thể chọn nhiều ảnh cho một album trong cùng một lúc.
– Bạn có thể xem trước từng bức ảnh khi kích vào từng bức. Vị trí của từng bức cũng có thể thay đổi bằng cách chọn ảnh và kích vào Move Up và Move Down.

PowerPoint 2007: Tạo album ảnh

– Mẫu khung có thể chọn từ menu Frame Shape.

PowerPoint 2007: Tạo album ảnh

– Kích Create
Cách thêm Caption vào Album ảnh:
– Chọn bất kì slice nào và thêm nhan đề bằng cách gõ chữ vào ô ở trên cùng của bức ảnh. Gõ nhan đề mà bạn muốn.
– Thêm một phụ đề nếu bạn muốn bằng cách kích vào Add Notes.
Cách chỉnh sửa Album ảnh
Nếu bạn muốn chỉnh sửa lại album ảnh sau khi vừa tạo, hãy theo những bước sau:
– Chọn thẻ Insert
– Chọn mũi tên dưới thẻ Photo Album dưới thẻ Insert
– Chọn Edit Photo Album
PowerPoint 2007: Tạo album ảnh

– Hộp thoại chỉnh sửa ảnh sẽ xuất hiện. Dưới Piture Options, kiểm tra Captrions
– Chọn Update

PowerPoint 2007: Tạo album ảnh

– Chỉnh sửa tên file
Thêm Theme cho album ảnh
– Chọn thẻ Design
– Từ Theme group, chọn một theme mà bạn muốn.

PowerPoint 2007: Tạo album ảnh

Như vậy là bạn đã tạo một Album ảnh trên PowerPoint 2007

Share.

Comments are closed.