Định dang Word 2010(P3)

0

Phần trước chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn biết về cách  định dạng cột, tab, và trong phần này chúng tôi xin đưa ra cách định dạng numbering, Giúp bạn bổ sung cách thức trình bày trong văn bản.

c. Numbering

Số thứ tự tự động cho phép bạn định dạng và tổ chức văn bản với các số, các bullet (dấu chấm tròn).

Định dang Word 2010

Bulleted and Numbered

Các danh sách Bullet có các dấu chấm tròn, danh sách các Number có các số và danh sách các Ountline là sự phối hợp giữa các số và các chữ cái phụ thuộc vào sự tổ chức của danh sách.

Để thêm một thứ tự tự động vào văn bản có sẵn:

♦ Lựa chọn văn bản bạn muốn để tạo một thứ tự tự động.

♦ Trong nhóm Paragraph trên tab Home, kích vào nút danh sách Bulleted hoặc Numbered.

Định dang Word 2010

 Để tạo một thứ tự tự động mới:

♦ Đặt con trỏ vào nơi bạn muốn chèn thứ tự tự động trong tài liệu.

♦ Chọn nút danh sách Bulleted hoặc Numbered.

♦ Rồi nhập nội dung bình thường.

Số thứ tự tự động lồng

Số thứ tự tự động lồng là danh sách có một vài cấp độ. Để tạo một thứ tự tự động lồng:

♦ Tạo thứ tự tự động của bạn theo sự hướng dẫn phía trên.

♦ Chọn nút Increase Indent hay Decrease Indent.

Định dang Word 2010

Định dạng danh sách thứ tự tự động

Hình ảnh chấm tròn và số có thể được thay đổi bằng cách sử dụng hộp thoại Bullets or Numbering.

♦ Lựa chọn toàn bộ thứ tự tự động để thay đổi tất cả các dấu chấm tròn hay số, hoặc đặt con trỏ lên một dòng trong danh sách thứ tự tự động để thay đổi một Bullet.

♦ Chọn phải chuột.

♦ Chọn vào mũi tên bên cạnh danh sách Bulleter hay Numbered và chọn một Bullet hay Numbering khác.

3. Drop Cap

Tạo một chữ hoa thụt cấp (Dropped Cap)

Microsoft Word có tính năng tạo chữ nhấn mạnh gọi là Drop Cap. Đó là chữ cái đầu câu được phóng to và thả xuống. Kiểu trình bày văn bản này có tính mỹ thuật cao.

Nhấp chuột lên tab Insert trên thanh Ribbon và chọn lệnh Drop Cap trong nhóm Text. Khi bạn nhấn lên nút lệnh Drop Cap, một menu xổ xuống xuất hiện. Bạn nhấn lên dòng Dropped lập tức mẫu tự đầu tiên của dòng đầu tiên trên văn bản sẽ được nhấn mạnh.

Định dang Word 2010

Có 2 chế độ:

1. Dropped cap.

2. In-margin dropped cap.

Để có thể tùy biến chữ cái nhấn mạnh này, bạn nhấn chuột lên lệnh Drop Cap Options trên menu của Drop Cap. Trên hộp thoại Drop Cap, bạn có thể chọn vị trí của chữ nhấn mạnh, font chữ, số dòng thả xuống và khoảng cách từ chữ nhấn mạnh tới cụm text. Nhấn OK để hoàn tất.

Định dang Word 2010

 Sau này, nếu không muốn nhấn mạnh kiểu Drop Cap nữa, bạn chỉ việc vào lại màn hình Drop Cap và chọn lệnh None là xong.

4. Watermark (nền bảo vệ văn bản)

Hình mờ

Một hình mờ là một ảnh trong suốt mà xuất hiện ngay sau văn bản trong tài liệu. Để chèn một hình mờ:

♦ Chọn tab Page Layout trên vùng Ribbon.

♦ Chọn nút Watermark trong nhóm Page Background.

♦ Kích chọn Watermark bạn muốn hoặc Chọn Custom Watermark và tạo một hình mờ riêng.

♦ Để bỏ một hình mờ, thực hiện các bước như trên nhưng chọn Remove Watermark.

 Định dang Word 2010

5. Tạo tiêu đề trên và dưới (Header and Footer) cho văn bản

Tại thẻ Insert, nhóm Header & Footer, bạn nhấn chuột vào nút Header hay Footer.

Anh7

Một menu xổ xuống với các Header, Footer mẫu cho bạn chọn. Kế đến bạn nhập nội dung cho Header hay Footer đó. Nhập xong nhấn đúp chuột vào vùng nội dung của trang, lập tức Header/ Footer sẽ được áp dụng cho toàn bộ trang của tài liệu.

Thay đổi Header / Footer cũ bằng Header / Footer mới

Tại thẻ Insert, nhóm Header & Footer, bạn nhấn chuột vào nút Header hay Footer. Sau đó chọn lại một Header / Footer mới để thay cho Header / Footer hiện tại.

Xem thêm: Định dạng word 2010 (P1)

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng