Phím tắt trong Excel 2010

0

Mới nhìn qua giao diện Excel chúng ta có thể tưởng rằng phải sử dụng Ribbon bằng chuột không thể dùng tổ hợp vì không có các ký gạch chân như các phiên bản trước. Tuy nhiên thanh Ribbon vẫn có thể truy cập bằng bàn phím.

1. Truy cập Ribbon bằng bàn phím

♦ Khi muốn truy cập đến các nhóm lệnh trên thanh Ribbon như Home, Insert, … ta nhấn phím ALT một lần (không cần giữ phím ALT). Các ký tự đại diện cho các nhóm lệnh sẽ hiện lên, bạn chỉ cần nhấn phím trên bàn phím tương ứng ký tự đại diện cần truy cập. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng các phím ← ↑ → ↓ để di chuyển trong thanh Ribbon.

Phím tắt trong Excel 2010

♦ Để biết ký tự đại diện cho các nút lệnh, bạn hãy nhấn nhấn tổ hợp phím . Ví dụ nhóm lệnh Page Layout (ký tự đại diện là P) → .

♦ Khi muốn thực hiện một lệnh nào đó trên thanh Ribbon thì ta di chuyển (← → ↑ ↓) đến lệnh đó và nhấn phím Enter hay dùng .

♦ Khi muốn trở lại vùng làm việc trên bảng tính, ta nhấn phím ALT một lần hoặc nhấn phím ESC.

2. Phím tắt

Đôi lúc con chuột của máy tính hơi “dở chứng” và việc “quẳng” nó đi nhiều khi lại là biện pháp hay nhất. Nếu gặp trường hợp như thế thì danh sách phím tắt dưới đây thật sự cần thiết cho bạn và cho cả những ai còn con chuột nhưng muốn thao tác nhanh hơn:

Phím tắt trong Excel 2010

Phím tắt trong Excel 2010

Định dạng dữ liệu

Phím tắt trong Excel 2010

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng