Thủ thuật Office PowerPoint 2007(P1): Thiết kế slide

0

Các slide của PowerPoint có thể là văn bản, các điểm dữ liệu, các biểu đồ, bảng biểu, ảnh và video cũng như các hiệu ứng về âm thanh mà bạn có thể cắm vào bất cứ template có sẵn nào. Trong bài này LMTGROUP sẽ chia sẻ cho các bạn một số thủ thuật về thiết kế trong PowerPoint 2007.

1- Sử dụng một mẫu để thực hiện trình diễn của bạn.

Bạn có thể sử dụng các mẫu để xây dựng một style và layout của trang, cho phép bản thân bạn có thể thực hiện một trình diễn hoàn toàn mới và trắng nguyên với mẫu có sẵn. Bạn có thể sử dụng ba kiểu mẫu: mẫu đã được xây dựng trong PowerPoint 2007, mẫu được tạo bởi bạn sau đó bạn lưu vào máy tính của mình để sử dụng lại, hoặc download từ Microsoft Office Online. (các mẫu Business PowerPoint có thể được tìm thấy tại đây).

• Kích nút Microsoft Office, sau đó kích New.

• Trong hộp thoại New Presentation, thực hiện một trong các hành động dưới đây :

– Trong Templates, kích Blank and recent, Installed Templates, hoặc Installed Themes, kích mẫu đi kèm mà bạn muốn sau đó kích Create.

– Trong Templates, kích New từ cửa sổ đang tồn tại sau đó tìm đến và kích vào một file trình diễn khác có chứa mẫu, sau đó kích Create New.

– Trong Templates, kích My templates, chọn một mẫu nào đó mà bạn đã tạo sau đó kích OK.

– Trong Microsoft Office Online, kích vào một hạng mục template, chọn một template, sau đó kích Download để download template từ Microsoft Office Online.

2- Bổ sung thêm các hiệu ứng về âm thanh trong slide.

Bạn có muốn bổ sung thêm các hiệu ứng âm thanh vỗ tay vào trong các slide của mình không? Hãy thực hiện với một vài bar của “Deck the Halls”?

• Trong phần panel có chứa các tab Outline và Slides, kích tab Slides.

• Kích slide mà bạn muốn bổ sung thêm âm thanh vào đó.

• Trong tab Insert, trong nhóm Media Clips, kích mũi tên trong Sound.

• Thực hiện một trong số những gạch đầu dòng dưới đây :

– Kích Sound từ File, tìm đến thư mục có chứa file, sau đó kích đúp vào file mà bạn muốn bổ sung.

– Kích Sound từ Clip Organizer, tìm đến clip mà bạn muốn bổ sung trong panel Clip Art task, sau đó kích vào nó để bổ sung vào slide.

Mẹo : Bạn có thể xem trước một clip trước khi bổ sung nó vào trình diễn của mình. Trong panel Clip Art task, trong hộp thoại hiển thị các clip có sẵn, chuyển con trỏ chuột của bạn trên thumbnail của clip. Kích vào mũi tên xuất hiện, sau đó kích Preview/Properties.

3- Chèn biểu đồ hoặc đồ thị vào trình diễn của mình.

Thực hiện như dưới đây khi bạn muốn tạo một biểu đồ mới hoặc một đồ thị – cho ví dụ, để hiện một bản lưu của công ty theo ngày tháng, hoặc một biểu đồ gồm có ngày nghỉ lễ của công ty đã lên kế hoạch về phí tổn – trong PowerPoint :

• Trong PowerPoint, kích vào chỗ mà bạn muốn xuất hiện biểu đồ.

• Trong tab Insert, trong nhóm Illustrations, kích Chart.

• Trong hộp thoại Insert Chart, kích vào biểu đồ, sau đó kích OK. (Office Excel 2007 sẽ mở trong một cửa sổ riêng và sẽ hiển thị dữ liệu mẫu trên một trang bảng tính).

• Trong Excel, để thay thế dữ liệu mẫu, kích vào cell trên trang bảng tính, sau đó đánh dữ liệu mà bạn muốn vào đó. (Bạn cũng có thể thay thế các nhãn của các trục mẫu trong cột A và chú thích entry tên trong hàng 1. Lưu ý: Sau khi bạn cập nhật trang bảng tính, biểu đồ trong PowerPoint sẽ tự động cập nhật dữ liệu mới).

• Khi bạn kết thúc việc nhập vào dữ liệu trong Excel, kích menu File, sau đó kích nút Close.

4- Bổ sung thêm các phiên giao dịch giữa các slide.

Microsoft Office PowerPoint 2007 gồm có nhiều kiểu phiên giao dịch slide khác nhau. Nếu bạn muốn bổ sung thêm cùng một phiên giao dịch nào đó đến tất cả các slide trong trình diễn của mình, hãy thực hiện như sau :

• Ở phần bên trái của cửa sổ slide, trong panel có chứa các tab Outline và Slides, kích tab Slides.

• Chọn các thumbnail của slide mà bạn muốn sử dụng các phiên giao dịch cho.

• Trên tab Animations, trong nhóm Transition To This Slide, kích vào hiệu ứng phiên giao dịch slide. (Để xem thêm nhiều hiệu ứng của phiên giao dịch, trong danh sách Quick Styles, kích nút More).

• Để thiết lập tốc độ giao dịch của slide giữa slide hiện hành và slide kế tiếp, trong nhóm Transition To This Slide, kích vào mũi tên bên cạnh Transition Speed sau đó chọn tốc độ mà bạn mong muốn.

• Trong nhóm Transition To This Slide, kích Apply to All.

5- Sử dụng hiệu ứng hoạt ảnh cho văn bản hoặc một đối tượng nào đó.

Để sử dụng các hiệu ứng hoạt ảnh trong Office PowerPoint 2007, bạn hãy thực hiện theo những bước dưới đây :

• Chọn văn bản hoặc đối tượng mà bạn muốn tạo hoạt ảnh.

• Trên tab Animations, trong nhóm Animations, chọn hiệu ứng hoạt ảnh mà bạn muốn từ danh sách Animate.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng