Hướng dẫn khôi phục chức năng âm thanh khi dùng Windows 8.

0

Windows 8 ra đời với những cải tiến mới và cũng loại bỏ nhiều chức năng so với phiên bản trước, tuy nhiện bạn vẫn có thể khôi phục lại. Bằng một vài bước hướng dẫn đơn giản trong bài bạn có thể khôi phục chức năng âm thanh trên Windows 8 khi khởi động và tắt máy.

Bước 1: Chọn Run > gõ lệnh regedit > nhấn Enter > hiện cửa sổ Registry Editor

Hướng dẫn khôi phục chức năng âm thanh khi dùng Windows 8.

Bước 2: Trong Registry Editor chọn mục HKEY_CURRENT_USER  > AppEvents > EventLabels

Bước 3: Sau khi chọn vào EventLabels sẽ hiện lên các tùy chọn để thiết lập những loại âm thanh muốn kích hoạt cho hệ điều hành Windows 8. Nếu như bạn muốn khôi phục âm thanh khi khởi động, bạn chọn WindowsLogon >  nhấp đúp vào ExcludeFromCPL , sau đó bạn đặt lại dữ liệu data cho nó với giá trị 0, rồi nhấn OK để lưu lại.

Hướng dẫn khôi phục chức năng âm thanh khi dùng Windows 8.

Bạn cũng thiết lập tương tự với các tùy chọn khác như: WindowsLogoff, WindowsUnlock và SystemExit.

Bước 4: Vào control Panel chọn Sound để hoàn tất, bạn có thể chỉnh sửa âm thanh theo ý thích của mình bằng những tùy chọn linh hoạt.

Hướng dẫn khôi phục chức năng âm thanh khi dùng Windows 8.

Bước 5: Khởi động lại hệ điều hành để thấy được sự thay đổi.

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng