Hiệu Ứng Bong Bóng Nước – Adobe Flash

0

Trong hướng dẫn này LMT Việt Nam sẽ hướng dẫn chi tiết này bạn sẽ biết tạo một hiệu ứng cực kỳ độc đáo, ngộ nghĩnh và lạ mắt vói những hình ảnh bong bóng nước bằng cách sử dụng Motion Guide. 

 Bước 1:

Tạo một file Flash mới. Nhấn phím Ctrl + J trên bàn phím (Document Properties) và thiết lập độ rộng của file tùy ý bạn. Chọn màu nền là #021E3E  và thiết lập Frame rate là 28, sau đó kích OK.

Bước 2:

Chọn công cụ Oval Tool (O) và vào phần Properties Panel ( Ctrl + F3) ở dưới, chọn các tùy chọn sau:

– Nhập màu viền là #021E3E 

– Màu nền cho hình vẽ tùy ý (Fill Color)

– chọn nét vẽ là Soild với độ dày là 1

Sau khi chọn xong các tùy chọn trên, vẽ một hình tròn có kích thước 20×20 px (xem hình sau)

Hiệu Ứng Bong Bóng Nước - Adobe Flash

Bước 3: 

Chọn công cụ Selection Tool (V) và chỉ chọn phần Fill Color( phần màu nét vẽ chọn ô vuông trắng gạch chéo đỏ). Kích váo phần vẽ ,àu nền, mở Color Mixer Panel (Window/Color Mixer) và chọn theo thông số sau:

– Kích chọn biểu tượng xô màu để dinh dạng cho màu nền( Fill Color)

– Trong phần Type chọn Linear

– Kích lên ô vuông màu nhỏ ở phía bên trái của thanh trượt màu và chọn màu là #FFFFFF thuộc tính Alpha là 30%

– Kích lên ô vuông màu nhỏ thứ hai ở phía bên trái của thanh trượt màu chọn màu là #0066CC, nhưng thay đổi thuộc tính Alpha là 0 

Bước 4:

Sử dụng công cụ của Flash để vẽ một hình shape nhỏ màu trắng trên bong bóng như hình dưới đây: 

 

Hiệu Ứng Bong Bóng Nước - Adobe Flash

Bước 5:

Chọn cả bong bóng và hình shape vừa vẽ và nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi hình bong bóng sang dạng Graphic Symbol.

Hiệu Ứng Bong Bóng Nước - Adobe Flash

Bước 6:

Chọn công cụ Selection Tool ( V) và kích đúp vào Layer 1 để đổi tên nó thành Bubble.

Bước 7:

Chọn Layer Bubble, nhấn chuột phải lên tên Layer và chọn Add Motion Guide:

 

 Hiệu Ứng Bong Bóng Nước - Adobe Flash

Bước 8:

Chọn Layer Guide vừa tạo xong, sử dụng công cụ Pencil Tool(Y) và vẽ một đường lộ trình di chuyển cho bóng như sau:

Hiệu Ứng Bong Bóng Nước - Adobe Flash

Bước 9:

Kích lên Frame 150 của Layer Guide và nhấn phím F5.

Bước 10:

Trở lại Frame đầu tiên của Layer Bubble và đặt bong bóng vào điểm đầu tiên của lộ trình đã vẽ ( như hình dưới) 

Hiệu Ứng Bong Bóng Nước - Adobe Flash

Bước 11:

Kích vào Frame 150 của Layer Bubble và nhấn phím F6, Đặt bong bóng vào điểm cuối của lộ trình như sau:

Hiệu Ứng Bong Bóng Nước - Adobe Flash

Bước 12:

kích chuột phải lên bất kỳ vị trí nào trong vùng màu xám giữa Frame 1 và 150 của Layer Bubble và chọn Creat Motion Tween từ Menu xuất hiện. 

Vậy là bạn đã tạo ra bong bóng đầu tiên , bạn hãy tạo thêm nhiều bong bóng nữa cũng làm như các bước mà tôi đã hướng dẫn ở trên: 

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng