Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

0

Cập nhật vào 02/03

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một trang cuộn tuyệt đẹp hiệu ứng chuyển hình ảnh bằng cách sử dụng mặt nạ Adobe Flash cs6.

Mình cùng xem kết quả trước nhé!

 

 

Bước 1:

Mở một File mới và thiết lập như sau: W:700×438. Nhập ảnh File/Import/chọn Import Library

Bước 2:

Kéo ảnh ra ngoài sân khấu từ thư viện.

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Nhấn Ctrl+F8 gõ tên Transition1 và chọn loại movie clip. Bạn tiếp tục đổi tên cho Layer là img1

Bước 3:

Tạo thêm một Layer mới và đăt tên nó là Img1-mask

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bây giờ tạo ra một hình chữ nhật với kích thước như sau: W:400,H:450,x:-390,y:-255

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bước 4:

Bây giờ bạn thêm một Layer mới và đặt tên là img1_Flip. Bây giờ bạn sao chép img1 hình ảnh bằng cách và paste trên img1_Flip bằng cách sử dụng Ctrl+Shift+V sau đó bạn vào Modify/Transform/Flip horizoltal. Bạn di chuyển hình ảnh lộn sang trái cho đến khi nó đi ra ngoài sân khấu

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bước 5:

Bây giờ thêm một Layer mới và đặt tên nó là: img1_flip_mask

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bây giờ tạo một hinh chữ nhật với kích thước như sau: w: 61,H:438,x:-411,Y:-219

Bạn sao chép hình nhật này bằng cách Ctrl+c và thêm một layer mới và đặt tên nó là Gradient_effect  sau đó bạn nhấn Ctrl+shift+V. Bây giờ áp dụng màu Gradient hình chữ nhật:

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

sau khi áp dụng Gradient chọn nhóm màu như sau như hình sau:

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bước 6:

Tạo transitions 1 áp dụng shape và Classic Tween. Bây giờ chọn Frame 99 của tất cả các lớp trừ lớp img1  nhấn F6 sau đó chọn Frame 100 của img1 nhấn F5 để chèn khung

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bước 7:

Bây giờ bạn chọn bất kỳ từ khung 1 đến khung 99 và kích chuột phải vào chọn Create shape Tween áp dụng shape Tween. Gradient_effect lớp,img1_Flip _mask lớp, và lớp img1_mask

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bước 8:

Bây giờ chọn bất kỳ khung giữa Frame 1 và Frame 99 của img1 nhấn chuột phải chọn Create classic tween

Bước 9:

Tạo transition – tạo hình ảnh động. chọn Gradient effect  lớp bây giờ bạn di chuyển nó sang bên phải như hình sau:

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Đặt hình chữ nhật đặt trên img1_mask lớp và sau đó tăng chiều rộng của hình chữ nhật bằng cách sử dụng công cụ Transform  tool

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bước 10:

Chọn img1_mask nhấp chuột phải chọn Mask, làm tương tự với img1_Flip_mask

Bước 11:

Bạn chuyển về timeline chính, Click vào scene

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bây giờ vào bảng tính properties  và bạn chọn Graphic

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

bạn kéo xuống dưới và thiết lập như sau:

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bước 12

Bây giờ thêm 2 Layer mới đặt tên nó là 1, 2 sau đó chọn Frame 225 của cả hai lớp và bấm F5 để chèn Frame.

Bây giờ copy Transition từ Layer 1 bằng cách nhấn ctrl+C chèn một keyframe mới bằng cách nhẫn F6  

Và sau đó paste váo(Ctrl+shift +V) bạn Click chuôt phải vào và chọn Duplicate Symbol.

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Bây giờ vào bảng Properties  và chọn hình ảnh vào Frame đầu tiên và sau đó nhân swap. Một biểu tượng sẽ xuất hiện chọn Img2 và nhấn ok, nó sẽ thay thế biểu tượng img1

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Tạo Một Trang Cuộn Trong Adobe Flash Cs6

Ok bạn đã hoàn thành 

Xuân Trung

Share.

Comments are closed.