Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

0

Cập nhật vào 02/03

Bạn muốn tạo cảnh hoạt hình trong flash cs6? Rất đơn giản hãy làm theo các bước hướng dẫn sau của LMT Việt Nam. Bạn sẽ biết cách làm thế nào để hoạt hình về nâng cao một hình ảnh trong flash.

 Đây là kết quả mà mình sẽ làm:

Bước 1:

Bạn đặt kích thước File Flash  là 582×386  FPS là 25. Nhập tất cả các hình ảnh mà bạn vừa tải về File/ Import( Ctrl+R)

Bước 2:

Bạn đặt ảnh cảnh 2 lên sân khấu và chuyển đổi đối tượng sang Movie Clip đặt tên là Ground

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 3:

Bây giờ chúng ta sẽ tạo hiệu ứng mặt lạ bằng cách ta chèn thêm 3 lớp Layer như sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 4:

Bây giờ ta thêm 4 lớp Layer nữa nhứ sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bây giờ chúng ta sẽ ra các hình dạng mặt nạ. Tạo một vòng tròn trên Layer 2. Bạn có thể sửu dụng các hình khác để tạo ra mặt nạ xem hình sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

 

Chèn một khung mới chọn Frame 40 nhấn F6 bạn kéo để nó giống hình ảnh sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

  Bạn chọn Tween bằng cách chọn bất kỳ khung giữa Frame nhấp chuột phải  chọn Create motion tween

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 5:

Bây giờ chúng ta áp dụng mặt nạ trên tất cẩ các lớp xem hình như sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 6:

Bây giờ bạn thêm 4 lớp Layer và đặt tên chúng như sau: Sky, centen mountain, right mount, left mount như sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Sau đó đặt ảnh này lên trên sân khấu:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 7:

Bây giờ chuyển ảnh các cảnh này vào Movieclip . Bạn chọn hình ảnh/ nhấp chuột phải/Conver  to symbol

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 8:

Bây giờ bạn chèn khung bạn chọn Frame 30 và 40 nhần F6 chọn Creat motion tween

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 9:

Bây giờ hãy vào bảng Properties  điều chỉnh như sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 10:

Bây giờ bạn thêm một Layer mới phía trên Layer bầu trời  bạn đặt tên là mask

bạn chọn Sky  bạn làm như sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

ở khung 50 nhấn F6

chon mặt nạ vào Frame 50 và tăng kích thước của vòng tròn

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bạn chọn bất kỳ khung từ 30 đến 50 của khung hình nhấp chuột phải chọn create shape tween. Bạn tăng hình ảnh bầu trời vào Frame 30 và bâm Ctrl+ Alt + phím và thiết lập giá trị lên 150. Bạn vấn tiếp tục chọn Frame 30 và vào bảng properties cho alpha =0

Bước 11:

Thêm một Layer nữa  trên Layer mặt đất và đặt tên là home đặt hình ảnh lên sân khấu và nhấn F8

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bấy giờ chèn khung  50,55,60,65

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bạn chọn Frame 50 và 60 kích chuột phải chọn creation motion tween

Bạn điều chỉnh như hình sau từ bảng properties

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Tại Frame 50 thay đổi hình ảnh vi trí của hình ảnh bên sân khấu . Tại Frame 55 xác định lại vị trí của ảnh . Tại Frame 60 thay đổi vị trí để số 100px. Tại Frame 65 lại xác định lại cảnh

Bước 12:                                                                                                   

Bây giờ bạn tạo thêm một layer nữa bạn đặt tên là Dust  tới Menu Insert  chọn New Symbol chọn Movice clip sử dụng Brush và tạo ra hình như sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Tại Frame 14 nhấn F6 và thay đổi hình dạng nó nhỏ đi chọn Frame 1 và Frame 14 chọn create  shape Tween

Bước 13:

Bây giờ thêm một layer nữa nhấn vào Frame 15 nhấn F6  rồi nhấn F9 và viết mã Stop()

Bây giờ chúng ta thêm Blur filter đặt Xblur=8 và giá trị Y=8

Bây giờ thiết lập khung hình 55 bạn copy  và dán Dust và bạn sẽ được hình như sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 14:

Bây giờ bạn chèn thêm lớp bụi ở trên cùng ở Frame 55

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

sau đó đặt các hình ảnh phần mặt đất như sau:

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

Bước 15:

Bây giờ thêm một Layer trên layer mặt đất sau đó chèn một khung chính trên Frame cuối . Nhấn F9 và ghi mã:Stop()

Hoạt Hình Về Nâng Cao Một Hình Ảnh Trong Adobe Flash Cs6

thế là xong.

Xuân Trung

Share.

Comments are closed.