Hướng Dẫn Làm Xoay Bánh Thôi Miên – Adobe Flash Cs6

0

Ở bài hướng dẫn này dạy bạn cách làm thế nào để thực hiện một bánh răng trong Flash để nó sinh động hơn và làm nhiều bản sao trông nó sẽ hấp dấn hơn rất nhiều.

Đây là kết quả sau khi làm xong:

Đầu tiên bạn xử lý bánh răng bằng các vẽ trong Illustrator sử dụng công cụ Ellips

Hướng Dẫn Làm Xoay Bánh Thôi Miên -  Adobe Flash Cs6

Bạn tiếp tục vẽ thêm mấy ellips nhỏ đặt như thế này:

Hướng Dẫn Làm Xoay Bánh Thôi Miên -  Adobe Flash Cs6

Bạn chọn hình tròn lớn và các hình tròn nhỏ vào dùng lệnh cắt bạn sẽ được hình như sau:

Hướng Dẫn Làm Xoay Bánh Thôi Miên -  Adobe Flash Cs6

Thêm một hình tròn nhỏ  màu  trắng ở giữa. rồi bạn lưu File JBG

Hướng Dẫn Làm Xoay Bánh Thôi Miên -  Adobe Flash Cs6

Bước 2:

Bạn mở phần mềm Flash, tạo File mới Ctrl+J và vào File/Import  to stage và bạn nhấn F8 để chuyển nó sang movie clip tại Frame 10 bạn nhấn F6 chuột phải chọn:

Hướng Dẫn Làm Xoay Bánh Thôi Miên -  Adobe Flash Cs6

Tới bảng thuộc tính và thay đổi như sau:

Hướng Dẫn Làm Xoay Bánh Thôi Miên -  Adobe Flash Cs6

 

Bây giờ bạn chỉ cấn copy và paste trên các layer mói mình tạo  và sắp xếp sao cho hợp lý thế là ok

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng