Tạo Con Trỏ Trong Adobe Flash Cs6

0

Bài hướng dẫn sau sẽ chỉ bạn làm thế nào để tạo ra một con trỏ tùy chỉnh trong Flash. Chúng ta sẽ sử dụng Movieclip và một chút Action Script để làm cho con trỏ di chuyển.

Xem kết quả mà bạn sẽ làm sau đây: 

Bước 1:

Bạn mở File Flash, nhấn Ctrl+ enter và đặt tên là: “ cursorNew_mc”  nhấn ok 

Bây giờ bạn có thể vẽ những gì bạn thích ở đây tôi vẽ như sau:

Tạo Con Trỏ Trong  Adobe Flash Cs6 2

Bước 2:

Bây giờ bạn quay trở lại “Scene 1″

Bạn kéo biểu tượng: ” CursorNew_mc” từ thư viện ra sấn khấu bằng cách nhấn Ctrl+L 

Đặt tên cho Symbol ” Cursornew” vẫn tại Frame 1 bạn nhấn F9 và bạn gõ code như sau:

StartDrag Mouse.hide ()

(cursornew, true).

Ctrl+Enter để xem kết quả

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng