Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tạo Một Graphic Symbol – Adobe Flash Cs6

0

Cập nhật vào 27/03

bài hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách tạo một graphic symbol sử dụng adobe flash cs6, hãy theo dõi để biết chi tiết bài viết. Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn biết thêm cách tạo ra Ripple đơn giản tròn trong Flash cs6. 

 Kết quả sau khi làm:

  

Bước 1:

Nhập một hình ảnh mà bạn muốn gợn sóng bạn nhấn Ctrl+F8 chọn movie clip và đặt là “girl_gr” nhấn ok đặt tên Layer là “bg”  chọn hình ảnh và trong hộp thoại thuộc tính bạn chọn apha=99%

Bước 2:

Tạo movie Clip: Nhấn Ctrl+F8 tạo Movie clip Ripple và đặt tên là “ ripple_mc” và chọn Movie clip nhấn ok kéo hình ảnh ra và cho alpha=0% tại Frame 5 bạn nhấn F6 và bạn chọn ảnh Alpha=99% bây giờ bạn chọn khung  1  bạn chọn Motion Tween.

Bước 3:

Bạn chọn Frame 15 và Frame 20, trên Frame 20  chọn ảnh và cho Alpha=0 trong hộp thoại thuộc tính bây giờ bạn vào Frame 5 và giảm kích thước chiều rộng và chiều cao  xuống khoảng 5px. Đến Frame 20 tăng kích thước của hình ảnh lên 5px cả chiều rộng và chiều cao

Bước 4:

Thêm một Layer mới bây giờ bạn vẽ một hình tròn màu đen xóa viền, thêm tiếp một vòng tròn nữa trên vóng tròn màu đen vẽ 1 vòng tròn màu trằng và xóa đường viền đi vòng tròn màu trắng nằm trong vòng tròn màu đen.

Bây giờ cắt vòng tròn màu trắng và dán(Ctrl+Shift+V) trong lớp vòng tròn màu đen bây giờ bạn bỏ chọn và bấm vào vòng tròn màu trắng để xóa nó đi .

Bước 5:

Đặt vòng tròn ở giữa hình ảnh nhấn F6 tại Frame 20  của Layer 2 trên Frame 20 tăng kích thước của vòng tròn, bây giờ quay trở lại Frame 1 và chọn Shape Tween nhấp chuột phải chọn Layer 2 và chọn mask .

Bước 6:

Bây giờ quay trở lại Scene thêm một Layer mới trên Layer “bg” và gọi là ripple1. Kéo movie clip ripple_mc vào sân khấu tại Frame 20 nhấn F5 của lớp ripple1. Chèn tiếp tại Frame 30 nhấn f5  tại Layer Bg  nhấn Ctrl+enter để xem kết quả. 

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.