Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

0

Cập nhật vào 23/02

Trong bài hướng dẫn này LMT Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo hình một hiệu ứng văn bản chữ như được cắt ra từ một miếng pho-mát cùng các thao tác trên công cụ Adobe Illustration.

Cũng là một hướng dẫn tạo chữ đặc biệt khác, bạn có thể tham khảo thêm cách tạo một bức ảnh với chữ viết bằng mật ong lêm miếng bánh mỳ của chúng tôi. Chúc bạn thực hiện thành công.

1.  Tạo một document mới và thiết lập một đường kẻ ô

Nhấn Control-N để tạo một document mới. Chọn Pixels từ trình đơn thả xuống Units, nhập 600 trong ô chiều rộng và 470 trong ô chiều cao, và sau đó nhấn vào nút Advanced. Chọn RGB, Screen (72 ppi), và đảm bảo rằng ô Align New Objects to Pixel Grid  là không được lựa chọn trước khi bạn nhấp OK.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

2. Tạo Main Shapes

Bước 1

Chọn Type Tool (T), nhấp chuột vào bản vẽ của bạn, và thêm dòng “CHEESE”. Sử dụng Aldo the Apache font, thiết lập kích thước 140 px và tracking là 100, và đảm bảo rằng các màu sắc chữ được thiết lập để R = 255 G = 220 B = 72.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 2

Chọn lại đoạn chữ và vào Type > Create Outlines (Shift-Control-O). Hãy chắc chắn rằng nhóm kết quả của các hình dạng được lựa chọn và chỉ cần nhấn Shift-Control-G để ungroup nó. Chọn tất cả các hình dạng màu vàng của bạn và nhấn Control-8 (hoặc đi vào Object > Compound Path > Make) để biến chúng thành một đường hợp chất đơn giản. Hãy đảm bảo rằng đường hợp chất mới này vẫn được lựa chọn và đi vào Effect > Stylize > Rounded Corners. Nhập 5 px Radius  và click OK.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 3

Hãy chắc chắn rằng đường hợp chất màu vàng của bạn vẫn được lựa chọn và vào Effect > 3D > Extrude & Bevel. Nhấp vào Tùy chọn More Options, nhập tất cả các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây, và nhấn OK.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 4

Chọn lại đường hợp chất của bạn và đi vào Object > Expand Appearance. Hãy chắc chắn rằng các nhóm kết quả của các hình dạng được lựa chọn và nhấn lệnh Shift-Control-G ba lần để ungroup nó. Bây giờ, chọn sáu hình dạng tạo thành mặt trước của chữ, biến chúng thành một đường hợp chất (Control-8) và chỉ đơn giản là thay thế  màu điền sẵn bằng R = 255 G = 220 B = 72.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 5

Chọn tất cả các hình dạng, tạo nên mặt bên của các chữ cái, nhấp vào Unitebutton từ bảng Pathfinder (Window > Pathfinder), và chuyển các hình dạng kết quả vào một đường hợp chất thứ hai (Control-8). Tập trung vào bảng Layers và mở các lớp có sẵn. Đầu tiên, double-click vào tên của đường phức hợp màu vàng và đổi tên nó là “front”. Sau đó, tập trung vào đường phức hợp được thực hiện trong bước này, đổi tên nó là “3D” và chắc chắn rằng nó nằm sau đường phức hợp “front”.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 6

Chọn lại đường phức hợp “front”, tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F), chọn nó và thay thế màu sắc điền sẵn bằng R = 237 G = 170 B = 37. Di chuyển đến bảng Layers và đổi tên hình mới này là “back”. Chọn nó cùng với hình dạng “3D”, hãy chắc chắn rằng công cụ Selection Tool (V) được kích hoạt, bấm vào hình dạng “3D” (nó nên được nhấn mạnh), và sau đó mở cửa sổ Align (Window > Align) và nhấp vào nút Vertical Align Bottom. Cuối cùng hình dạng “back” sẽ được đặt như trong hình ảnh thứ ba. Hãy chắc chắn rằng nó vẫn còn được lựa chọn và chỉ cần nhấn control- [để cho nó ở đằng sau hình dạng “front” của bạn, như thể hiện trong hình thứ tư.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 7

Chọn hình dạng “back” và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Di chuyển đến bảng Layers, đổi tên hình dạng mới được tạo ra là “shadow”, và sau đó kéo nó xuống dưới hình dạng hiện tại. Hãy đảm bảo rằng hình dạng “shadow” vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance. Chọn kiểu hiện có, thiết lập màu sắc của nó R = 228 G = 162 B = 75, và chỉ cần bấm vào kiểu text được nhấn mạnh để mở bảng điều khiển kiểu ra. Hãy chắc chắn rằng chiều rộng được đặt là 1 px và kiểm tra nút Align Stroke to Outside. Quay trở lại bảng Appearance và bấm vào phần “Opacity” gạch dưới của text đại diện cho kiểu của bạn để mở bảng transparency. Tập trung vào hộp Opacity và chỉ cần kéo thanh trượt đến 20%.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng hình dạng “shadow” vẫn được lựa chọn và tiếp tục tập trung vào bảng the Appearance. Chọn kiểu hiện tại và sao chép nó bằng cách sử dụng nút Duplicate Selected Item. Chọn kiểu mới, giảm Opacity của nó đến 10%, và tăng chiều rộng của kiểu đến 2 px.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 9

Hãy chắc chắn rằng hình dạng “shadow”  vẫn được lựa chọn và tiếp tục tập trung vào bảng Appearance. Chọn những cái đã cài đặt hiện tại và đi vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập các thuộc tính hiển thị trong cửa sổ trên cùng bên trái (trong hình dưới đây), nhấn OK, và sau đó thêm ba hiệu ứng Drop Shadow khác hiển thị dưới đây.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

3.  Thêm bóng và làm nổi bật cho phía bên của chữ

Bước 1

Vào Edit > Preferences > General và chắc chắn rằng Keyboard Increment  được đặt ở 1px. Hãy chắc chắn rằng hình dạng “3D” của bạn được lựa chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao ở đầu và di chuyển nó lên 1 px bằng cách sử dụng các nút lên từ bàn phím của bạn.

Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Front Minus từ bảng Pathfinder Palette. Xoay nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường hợp chất (Control-8), hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance. Đặt màu điền  thành R = 237 G = 170 B = 37 và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 2

Hãy chắc chắn rằng hình dạng “3D” của bạn được lựa chọn và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F). Di chuyển nó 1 px lên và sau đó sao chép nó (Control-C > Control-F). Chọn bản sao mới này và di chuyển 3 px lên. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Front Minus từ bảng Pathfinder. Chuyển nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường hợp chất (Control-8), hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance. Đặt màu điền là R = 255 G = 220 B = 72 và hạ thấp Opacity xuống 70%.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 3

Chọn hình dạng “3D” của bạn, đưa nó vào phía trước (Shift-control-]) và nhấn vào nút Divide từ bảng Pathfinder. Hãy chắc chắn rằng các nhóm kết quả của các hình dạng vẫn được lựa chọn, mở Gradient panel (Window > Gradient) và chỉ cần nhấp vào hình thu nhỏ gradient để thêm màu đen mặc định cho gradient thẳng màu trắng.

Hãy tập trung vào Gradient panel, chắc chắn rằng các góc được thiết lập là 0 độ, và di chuyển đến các thanh trượt gradient. Chọn thanh trượt gradient trái, làm cho nó màu đen (R = 0 G = 0 B = 0) và hạ thấp Opacity của nó xuống 0%. Sau đó di chuyển thanh trượt gradient phải và thêm các thuộc tính tương tự.

Tập trung vào thanh gradient và chỉ cần nhấp vào nó để thêm một thanh trượt gradient mới. Hãy chắc chắn rằng thanh trượt mới này được chọn, thiết lập màu sắc của nó là màu đen, giảm Opacity của nó đến 80%, và sau đó tập trung vào các hộp vị trí và kéo thanh trượt đến 10%.

Hãy nhớ rằng những con số màu xanh từ những hình ảnh Gradient đại diện cho Location percentage, trong khi những con số màu vàng đại diện cho Opacity phần trăm. Thêm một thanh trượt gradient thứ tư, làm cho nó màu trắng (R = 255 G = 255 B = 255), và thiết lập vị trí của nó đến 90%.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng nhóm các hình dạng được chỉnh sửa trong bước trước đó vẫn đang được chọn và tập trung vào bảng Transparency  (Window > Transparency). Hạ thấp Opacity  tới 50% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

Mời các bạn đón xem phần hướng dẫn tiếp theo trong bài hướng dẫn sau của chúng tôi.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.