Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 2)

0

Cập nhật vào 23/02

Tiếp tục phần hướng dẫn trong bài trước về cách tạo hiệu ứng chữ bằng pho-mát với Adobe Illustration, trong phần này chúng ta cùng theo dõi các bước tiếp theo của các thao tác này.

Bạn có thể theo dõi các bước hướng dẫn từ đầu trong loạt bài này tại: Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

4.  Thêm bóng và nhấn mạnh cho mặt tiền của chữ

Bước 1

Chọn lại “mặt tiền” của hình dạng, tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F) và đưa bản sao đó vào phía trước (Shift-control-]). Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn, điền vào nó với gradient tuyến tính thể hiện trong hình dưới đây, và thay đổi Blending mode sang Soft Light. Hãy nhớ rằng những con số màu vàng từ các hình ảnh Gradient  đại diện cho phần trăm Opacity.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 2

Tập trung vào các panel Layers, chọn lại “mặt tiền” của hình dạng và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Hãy tập trung vào bảng Layer, chọn bản sao đầu, và di chuyển nó lên 1 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Xoay nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường hợp chất (Control-8), hãy chắc chắn rằng nó vẫn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance.

Chọn các kiểu điền màu hiện tại, thiết lập màu trắng, thay đổi Blending Mode sang Soft Light và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập Radius 3 px, nhấp OK và sau đó quay trở lại bảng Appearance và thêm kiểu điền màu thứ hai cho hình bằng cách sử dụng nút the Add New Fill. Chọn màu tô mới, đảm bảo rằng các màu sắc được thiết lập là trắng, và hạ thấp Opacity của nó đến 60% và thay đổi Blending Mode thành Soft Light. Khi bạn đã thực hiện xong, di chuyển vào bảng Layers và đổi tên các đường hợp chất được thực hiện trong bước này là “sleekHighlight”.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

5.  Tạo các ô lưới

Bước 1

Kích hoạt tính năng Grid (View > Show Grid) và Snap to Grid (View> Snap to Grid). Để bắt đầu, bạn sẽ cần một mạng lưới ô vuông mỗi ô là 1 px, vì vậy chỉ cần vào Edit > Preferences > Guides  > Grid, nhập 1 vào Gridline mỗi hộp và 1 vào Subdivisions của hộp. Cố gắng không được nản lòng bởi tất cả những ô  lưới, bởi vì những ô lưới  sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn. Và hãy nhớ rằng bạn có thể dễ dàng kích hoạt hoặc vô hiệu hóa nó bằng cách sử dụng control- “ phím tắt trên bàn phím.

Bạn cũng nên mở bảng điều khiển Info (Window > Info) để xem trước trực tiếp các kích thước và vị trí của các hình dạng của bạn. Đừng quên thiết lập các đơn vị đo lường cho các điểm ảnh từ Edit > Preferences > Units > General. Tất cả các tùy chọn này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ làm việc của bạn.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Lấy công cụ Ellipse Tool (L), tạo ra một vòng tròn 14 px, thiết lập màu Fill để R = 190 G = 39 B = 45, và chắc chắn rằng nó không có nét gạch. Sử dụng các công cụ tương tự, tạo ra bốn vòng tròn khác và sử dụng các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 2

Nhân số vòng tròn màu của bạn và kéo chúng ngang theo chữ như thể hiện trong hình ảnh đầu tiên. Một khi bạn đã thực hiện, vô hiệu hóa các Grid (control- ‘) và Snap to Grid (Shift-control-‘). Chọn tất cả các vòng tròn này và chỉ cần nhấn Control-G để nhóm chúng. Hãy chắc chắn rằng nhóm mới của bạn được lựa chọn và vào Effect > Distort & Transform > Roughen. Nhập các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây và nhấn OK.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 3

Chọn lại nhóm của vòng tròn màu và đi đến Object > Expand Appearance. Hãy chắc chắn rằng các nhóm kết quả của các hình dạng vẫn được chọn, nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và sau đó nhấn Control-8. Chọn đường dẫn hợp chất mới này và đảm bảo rằng các màu sắc điền vào được thiết lập để R = 57 G = 181 B = 74.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng đường hợp chất màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao trên đầu và di chuyển nó xuống 1 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front  từ bảng Pathfinder. Xoay nhóm hình dạng kết quả thành một đường hợp chất, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance. Đặt màu điền là màu đen, hạ thấp Opacity xuống 20%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng đường hợp chất màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao ở trên đầu và di chuyển nó xuống 3 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front  từ bảng Pathfinder. Xoay nhóm kết quả của các hình dạng thành một đường hợp chất, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance. Đặt màu điền màu đen, hạ thấp Opacity xuống 15%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng đường hợp chất màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Tập trung vào các panel Layers, và lần này chọn các bản sao dưới và di chuyển nó xuống 1 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front  từ bảng Pathfinder. Xoay nhóm hình dạng kết quả thành một đường hợp chất, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance. Đặt màu điền là màu trắng, giảm Opacity đến 80%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 7

Hãy chắc chắn rằng đường hợp chất màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao phía trên đầu và di chuyển nó lên 1 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front  từ bảng Pathfinder. Xoay nhóm hình dạng kết quả thành một đường hợp chất, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance. Đặt màu điền là màu trắng, giảm Opacity đến 50%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 8

Hãy chắc chắn rằng đường hợp chất màu xanh lá cây của bạn được chọn và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Chọn bản sao ở phía trên đầu và di chuyển nó lên 2 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front  từ bảng Pathfinder. Xoay nhóm hình dạng kết quả thành một đường hợp chất, hãy chắc chắn rằng nó vẫn được chọn, và tập trung vào bảng Appearance. Đặt màu điền là màu trắng, giảm Opacity đến 50%, và thay đổi chế độ Blending Mode thành Soft Light.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 9

Hãy chắc chắn rằng đường hợp chất màu xanh lá cây của bạn được lựa chọn và tập trung vào bảng Appearance. Chọn màu điền, thay thế các màu xanh lá cây bằng màu đen, giảm Opacity của nó tới 60%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light. Hãy tập trung vào bảng Appearance và chọn nét gạch. Làm cho nét gạch màu đen, thiết lập Width  là 3 px, căn cho nó vào bên trong, giảm Opacity của nó đến 10%, và thay đổi Blending Mode thành Soft Light.

Hãy chắc chắn rằng các nét gạch vẫn được chọn và sao chép đơn giản nó sử sụng  cùng nút Duplicate Selected Item  Chọn nét gạch mới, tăng Opacity của nó tới 20% và giảm chiều rộng tới 1 px. Bây giờ, chọn lại hình dạng đã được chỉnh sửa trong bước này cùng với những đường hợp chất mỏng được sử dụng để làm nổi bật nó và nhóm chúng lại (Control-G). Di chuyển đến bảng Layers và chỉ cần đổi tên nhóm mới này “Holes”.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 10

Tập trung vào các bảng Layers và nhân bản hình dạng “front” và “back” (Control-C > Control-F). Chọn các bản sao này, hãy nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và nhấn Control-8. Mang đường hợp chất mới này để phía trước (Shift-control-]) và đảm bảo rằng nó là màu trắng.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 11

Chọn lại đường hợp chất màu trắng đã được thực hiện trong bước trước đó cùng với nhóm “Holes”, tập trung vào bảng Transparent, và đơn giản nhấp vào nút Make Mask. Nếu bạn không phải là một người sử dụng Illustrator CC bạn cần phải mở menu fly-out của bảng Transparency và nhấn lệnh Make Opacity Mask.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Phần cuối của hướng dẫn mời bạn theo dõi trong bài tiếp theo của chúng tôi.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.