Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 3)

0

Cập nhật vào 23/02

Đây là loạt bài hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ viết bằng pho-mát với công cụ Adobe Illustration, với các thao tác này bạn sẽ thu được một sản phẩm chữ viết như được cắt ra từ một tấmpho-mát.

Bạn có thể xem lại các hướng dẫn từ đầu tại: Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 1)

và: Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator (Phần 2)

6.  Thêm bóng và làm nổi bật cho hiệu ứng chữ nói chung

Bước 1

Chọn lại nhóm “Holes” và tạo một bản sao ở phía trước (Control-C> Control-F). Chọn nhóm mới này, hãy nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và nhấn Control-8. Mang đường hợp chất mới này lên phía trước (Shift-control-]) và chắc chắn rằng nó là màu đen.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 2

Chọn lại đường hợp chất màu đen thực hiện trong bước trước đó cùng với hình dạng “sleekHighlight”, tập trung vào các bảng Transparency, nhấp vào nút Make Mask, và sau đó bỏ chọn hộp Clip.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 3

Tập trung vào bảng Layers, chọn lại hình dạng “front” và tạo ra hai bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F > Control-F). Hãy tập trung vào bảng Layer, chọn copy trên đầu, và di chuyển nó xuống 3 px. Chọn lại cả hai bản sao được thực hiện trong bước này và nhấn vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder. Xoay nhóm hình dạng kết quả thành một đường hợp chất (Control-8), hãy chắc chắn rằng nó vẫn được lựa chọn, tập trung vào các bảng Appearance, và thiết lập màu điền là màu trắng.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 4

Hãy chắc chắn rằng con đường hợp chất màu trắng được thực hiện trong bước trước đó vẫn đang được chọn và tập trung vào bảng Appearance. Thay đổi Blending Mode sang Color Dodge, và sau đó đi vào Effect > Path > Offset Path. Nhập -1 px Offset, nhấp OK và vào Effect > Blur > Gaussian Blur. Nhập 2 px Radius và nhấn OK.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 5

Tập trung vào bảng Layers và nhân bản hình dạng “front” và “back” (Control-C > Control-F). Chọn các bản sao này, hãy nhấp vào nút Unite từ bảng Pathfinder, và nhấn Control-8. Mang đường hợp chất mới này tới phía trước (Shift-control-]), hãy chắc chắn rằng nó là màu trắng, và sau đó vào Effect > Stylize > Inner Glow. Nhập các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây và nhấn OK.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 6

Hãy chắc chắn rằng đường hợp chất màu trắng của bạn vẫn được lựa chọn và đi đến Object > Expand Appearance. Tập trung vào bảng Layers, Ungroup vào nhóm kết quả, và bạn sẽ nhận được hai nhóm mới, một nhóm đơn giản và một nhóm phủ mặt nạ. Xóa nhóm đơn giản, hãy chọn nhóm phủ mặt nạ, và tập trung vào bảng Transparency. Thay đổi Blending Mode sang Soft Light và giảm Opacity xuống còn 70%.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 7

Tập trung vào thanh công cụ của bạn và nhấp đúp chuột vào Blend Tool để mở cửa sổ Blend Options. Chọn Specified Steps từ trình đơn thả xuống Spacing và nhập 50 trong hộp màu trắng. Di chuyển đến bảng Layers, chọn lại hình dạng “fonrt” và “back”, và nhấn Alt-Control-B để tạo ra một sự pha trộn mới. Cuối cùng mọi thứ sẽ giống như trong hình ảnh thứ hai.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

7.  Tạo miếng pho mát

Bước 1

Kích hoạt tính năng Grid (control- ‘) và Snap to Grid (Shift-control-‘). Đối với những bước cuối cùng, bạn sẽ cần một mạng lưới ô vuông mỗi ô 5 px có nghĩa là bạn cần phải vào Edit > Preferences > Guides & Grid và nhập 5 trong hộp Gridline everty. Chọn Ellipse Tool (L), tạo ra một vòng tròn 100 px, thiết lập màu điền tại R = 255 G = 220 B = 72 và đặt nó gần như thể hiện trong hình dưới đây.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 2

Sử dụng công cụ Rectangle Tool (M), tạo ra một hình dạng 100 x 50 px, chọn một ô màu đỏ đơn giản cho màu điền, và đặt nó như trong hình ảnh đầu tiên. Tập trung vào phía trên của hình chữ nhật mới này và lấy công cụ Direct Selection Tool (A). Chọn điểm neo bên phải, kéo nó 50 px sang bên trái sau đó chuyển sang Delete  Anchor Point Tool (-). Đơn giản nhấp chuột vào điểm neo trái để loại bỏ nó, và hình dạng màu đỏ của bạn sẽ biến thành một hình tam giác như thể hiện trong hình ảnh thứ hai.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 3

Chọn lại hình tam giác màu đỏ của bạn cùng với các vòng tròn màu vàng và nhấp vào nút Minus Front từ bảng Pathfinder.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 4

Vô hiệu hóa các Grid (control- “) và Snap to Grid (Shift-control- ‘). Hãy tập trung vào hình màu vàng thực hiện trong bước trước đó và lấy công cụ Direct Selection Tool (A). Chọn hai điểm neo được nhấn mạnh trong hình ảnh đầu tiên, tập trung vào thanh trên cùng và đơn giản nhập 5 px radius vào trong hộp Corners đó. Cuối cùng, sẽ giống như trong hình ảnh thứ hai.

Tính năng này chỉ có sẵn cho người dùng CC. Giải pháp tốt nhất để thay thế hiệu ứng này là Round Any Corner script mà bạn có thể tìm thấy trong bài viết này: “20 Scripts miễn phí và hữu ích Adobe Illustrator”. Lưu nó vào ổ cứng của bạn, trở về Illustrator và lấy công cụ Direct Selection Tool (A). Chọn những điểm neo và vào File > Scripts > other Script. Mở Round Any Corner Script, nhập 5 px radius và bấm OK. Kết quả cuối cùng có thể nhìn hơi khác, vì vậy hãy thoải mái thử một giá trị khác cho radius. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải tăng / giảm giá trị được đề cập trong hộp Corners đó.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 5

Hãy chắc chắn rằng những hình màu vàng của bạn vẫn được lựa chọn và vào Effect > 3D > Extrude & Bevel. Đừng quên nhấn vào nút More Options, nhập tất cả các thuộc tính thể hiện trong hình dưới đây, và nhấn OK.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Bước 6

Chọn lại hình dạng 3D màu vàng của bạn và vào Object > Expand Appearance. Ungroup (Shift-Control-G) các nhóm hình dạng kết quả, và sau đó chỉ cần lặp lại các kỹ thuật và các hiệu ứng sử dụng cho các hình dạng văn bản. Cuối cùng mọi thứ sẽ giống như trong hình ảnh thứ ba.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Dưới đây là những gì bạn sẽ nhìn thấy nó.Tôi hy vọng bạn  thích hướng dẫn này và có thể đem áp dụng các kỹ thuật trong các dự án tương lai của bạn.

Tạo hiệu ứng chữ bằng pho mát chi tiết trong Adobe Illustrator

Trên đây là những bước cuối cùng trong loạt bài hướng dẫn cách tạo hiệu ứng chữ bằng pho-mát. Chúc các bạn thực hiện thành công.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.