Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

0

Cập nhật vào 19/01

Bạn có một cơ hội độc nhất vô nhị để mở rộng chức năng của Adobe Illustrator. Không có gì dễ dàng hơn là sử dụng các script Illustrator, bạn chỉ cần chọn các đối tượng và chạy script mà bạn cần!

Các scripts được trình bày trong bài viết này sẽ giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng và hiệu quả hơn. Hãy tin tôi, nó là đáng để bạn chú ý tới. Tất cả các script đã được thử nghiệm trong Illustrator CS3 và CS4.

Cài đặt Scripts

Để lưu các script cần thiết vào ổ cứng của bạn, rất cần giữ chúng ở cùng một chỗ, ví dụ trong thư mục Scripts. Để chạy các script vào File> Scripts> other Scripts (Command + F12).

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Bây giờ mở thư mục với các script và chạy script cần thiết.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Điều chỉnh dấu gạch ngang (offset)

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này điều chỉnh các đường đứt nét trong việc lựa chọn trung tâm của các điểm neo. Cần lưu ý rằng script này sẽ xóa màu điền, nếu đối tượng của bạn ban đầu đã có một màu điền, nó sẽ cần phải được điền lại.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Hoàn thiện đường vòng cung

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này hoàn thiện đường giống như vòng cung không phải vẽ tay. Để sử dụng, bạn chỉ cần chọn các đường và chạy script này.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Mũi tên-A, Mũi tên-V

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này vẽ mũi tên cho mỗi đầu xác định (anchor) của các đường dẫn đã chọn “A” và “V” có nghĩa là hình dạng của đầu mũi tên. Các đỉnh có thể nhìn thấy của các mũi tên được xác định một cách chính xác tại vị trí ở mỗi đầu có thể nhìn thấy của các đường dẫn đã chọn.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Hình tròn

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script  vẽ đường tròn cho mỗi đường được chọn. Tuy nhiên, bạn phải hiểu rằng bạn không thể vẽ đường tròn cho tất cả các con số.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Tiếp tuyến chung

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này vẽ tiếp tuyến chung của các đường cong đã chọn, nếu tiếp tuyến đó có.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Chia (chiều dài)

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này chia mỗi phân đoạn đã chọn vào một số cụ thể, dựa vào độ dài. Chiều dài của mỗi đoạn trong mỗi phân đoạn được chia là bằng nhau.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Mở rộng vùng sử dụng

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này mở rộng tất cả các vùng sử dụng của các điểm neo được lựa chọn với tỷ lệ quy định. Sử dụng script này, rất thuận tiện để thay đổi giá trị của vùng sử dụng của điểm neo đã chọn mà không thay đổi góc độ của chúng.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Dưới đây là một vài thông số và kết quả thích hợp để hiểu hơn về thể hiện của script này.

• 100: kích thước ban đầu

• 120: Mở rộng 20%

• 80: rút ngắn 20%

• 0: bỏ vùng sử dụng

• -100: đảo ngược vùng sử dụng

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Hợp nhất các điểm neo bị chồng lên

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này hợp nhất các điểm neo bị chồng lên và cho biết có bao nhiêu điểm neo đã được giảm. Để hiểu được sự quan trọng của script tuyệt vời này, hãy kiểm tra nó. Tạo một đường thẳng và đi đến Object> Expand

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Kết quả là, chúng ta có năm điểm neo, mặc dù thật ra chỉ có 4 trong số chúng, có một điểm chắc chắn là điểm thừa!

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Thực tế này làm cho việc chỉnh sửa một đối tượng như thế này trở nên khó khăn, đặc biệt là khi bạn đang đối mặt với hình dạng không đều. Điều này chủ yếu liên quan đến phần công việc trong Adobe Illustrator CS3

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Bây giờ chúng ta hãy chạy các script – số điểm neo đã giảm hơn một nửa số lượng ban đầu!

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Tôi khuyên bạn nên sử dụng script này mỗi lần sau Expand, Expand Appearance, and Offset Path commands, đặc biệt là nếu bạn  có ý định chỉnh sửa các đối tượng đạt được.

Làm tròn các góc

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này làm tròn các góc được chọn của các items đường dẫn. Đặc biệt đối với các góc tại điểm giao nhau của các đường cong, script này có thể làm việc tốt hơn so với bộ lọc “Round Corners” (nhưng chậm hơn).

Cách sử dụng:

1. Chọn điểm neo hoặc toàn bộ đường dẫn để làm tròn.

2. Chạy script này. Một hộp nhanh xuất hiện để thiết lập bán kính làm tròn. Nhập bán kính tại điểm, sau đó nhấn OK.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Giống cây

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này vẽ hình dạng giống như cây ở trung tâm bản vẽ. Các cây được làm với chiều rộng khác nhau của dòng. Vì vậy, hãy cẩn thận trong việc thiết lập các công cụ Scale khi bạn muốn chia tỷ lệ chúng.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Tiếp tuyến từ điểm A

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Kịch bản này vẽ đường tiếp tuyến từ một điểm neo đã chọn tới các phân đoạn cong đã chọn. Bạn có thể sử dụng một điểm bị cô lập như là điểm khởi đầu. Trong trường hợp này, các điểm bị cô lập bắt đầu được gỡ bỏ sau khi vẽ tiếp tuyến. Tiếp tuyến được vẽ có vùng xử lý ở đầu. Vì vậy, bạn có thể di chuyển phía bắt đầu của điểm neo bằng việc giữ tiếp tuyến.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Thêm nhấn mạnh và bóng vào swatch

Được tạo bởi John Wundes

Một script đơn giản cho hoạt họa. Script này có các màu điền hiện tại từ bảng màu. Một cửa sổ sẽ yêu cầu bạn đặt tên cho màu sắc, sau đó nó sẽ thêm màu đó vào vòm miệng swatch, cùng với sự nổi bật và bóng cho màu đó.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Xuất ra layer

Được tạo bởi William Ngan

Script này sẽ tự động lấy ra mỗi lớp trong một tập tin Illustrator là một PNG hoặc PDF riêng biệt, trong 3 bước đơn giản: 1. Tên lớp sẽ trở thành tên tập tin. Đổi tên nếu cần thiết. 2. Chạy script. 3. Tìm các tập tin lấy ra trong cùng thư mục với file Illustrator ban đầu của bạn.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Hợp thành layer

Được tạo bởi William Ngan

Script này sẽ tự động hợp nhất nội dung và mẫu layer để tạo ra tác phẩm. Layer mẫu: đó là những yếu tố cố định. Ví dụ, trong một bố cục trang web, các header và footer có thể vẫn không thay đổi. Lớp nội dung: đó là những yếu tố năng động. Ví dụ, chúng có thể hiển thị các tùy chọn thiết kế của bố cục một trang web. Đầu tiên, thay đổi tên tất cả các lớp mẫu. Họ nên bắt đầu với một dấu gạch dưới (_xyz). Sau đó, bạn chỉ cần chạy script.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Định rõ!

Được tạo bởi William Ngan

Chọn một đối tượng và chạy script, xác nhận hướng của phép đo. Điều này sẽ xác định chiều rộng và chiều cao của đối tượng. Chọn hai đối tượng và chạy các script. Điều này sẽ xác định khoảng cách ngang hoặc theo chiều dọc giữa hai đối tượng. Nếu bạn nhóm nhiều đối tượng và chạy script, bạn sẽ có được kích thước của các nhóm đối tượng.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Nhân đôi tại những điểm neo đã chọn

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này nhân đôi đối tượng tiền cảnh ở các vị trí của các điểm neo đã chọn.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Tham gia hợp lý

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này tham gia các đường mở trong việc lựa chọn cùng với thứ tự hợp lý.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Tạo vùng xử lý

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này tạo ra vùng xử lý cho mỗi đường đã chọn. Vùng xử lý được tạo ra mở rộng tại góc vuông theo đường nối liền điểm neo và trung tâm của đường.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Metaball (arc). Metaball

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này có thể giúp tạo ra hình dạng giống Metaball. “Metaball (Arc)” sử dụng vòng cung để kết nối các hình khối. “Metaball” sử dụng các đường cong bezier phù hợp. Kết hợp các hình dạng bằng cách sử dụng Pathfinder có thể dẫn đến một số điểm neo chồng chéo trên đường. Nếu nó xảy ra, nó có thể giúp để sử dụng script khác “Merge Overlapped Anchors” (Hợp nhất các điểm neo bị chồng lên).

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Nhảy

Được tạo bởi Hiroyuki Sato

Script này sẽ thêm một layer mới và vẽ mọi người đang nhảy múa trên đó. Các vũ công được tạo ra với chiều rộng khác nhau của dòng. Vì vậy, hãy cẩn thận về việc thiết lập các công cụ Scale khi bạn muốn chia tỷ lệ của chúng.

20 script Adobe Illustrator miễn phí và hữu ích

Nếu bạn biết bất kỳ script hữu ích thêm nào, hãy cảm thấy thoải mái trong việc để lại liên kết với chúng trong phần ý kiến.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.