Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator (Phần 2)

0

Cập nhật vào 23/02

Trong bài này chúng ta cùng đi thực hiện các bước cuối cùng trong hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ Minecraft bằng công cụ Adobe Illustrator.

Để hiểu rõ các bước thực hiện từ đầu của hướng dẫn, bạn có thể xem lại phần hướng dẫn 1 tại: Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator (Phần 1)

5. Thêm các vết nứt trong chữ

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool (B), chọn bàn chải nghệ thuật từ bảng Brushes, và vẽ một số đường ngẫu nhiên thể hiện trong hình dưới đây. Chọn tất cả các đường mới này, đảm bảo rằng màu sắc được thiết lập là màu đen, và sau đó chỉ đơn giản Group chúng bằng cách sử dụng phím tắt Control-G.

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator

Bước 2

Chọn lại đường hợp chất bằng hai nét màu đen, tạo một bản sao ở phía trước (Control-C > Control-F) và đưa nó vào phía trước bằng cách sử dụng Shift-control-]. Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn và bạn chỉ cần nhấn nút D từ bàn phím để thay thế thuộc tính Appearance hiện có với những mặc định (điền màu trắng và nét vẽ màu đen). Tập trung vào một thời điểm trên bảng Appearance và chỉ đơn giản là bỏ nét màu đen đi.

Bây giờ, chọn đường hợp chất màu trắng còn lại cùng với nhóm các đường thực hiện trong bước trước đó, mở bảng Transparency  (Window> Transparency), và nhấp vào nút Make Mask. Cuối cùng nhóm đeo mặt nạ sẽ trông giống như trong hình thứ ba.

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator

Bước 3

Chọn công cụ Brush Tool (B), chọn bàn chải nghệ thuật của bạn từ bảng Brushes, và vẽ một số đường ở gần vài đường hiện có, thể hiện trong hình dưới đây. Chọn tất cả các con đường mới, hãy chắc chắn rằng màu sắc bàn chải được thiết lập là R = 223 G = 219 B = 215 và sau đó Group chúng (Control-G).

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator

Bước 4

Chọn lại đường hợp chất với hai nét màu đen, tạo một bản sao mới ở phía trước (Control-C > Control-F), và đưa nó vào phía trước sử dụng cùng Shift-control-] . Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn, loại bỏ các nét màu đen, và thêm màu điền là trắng.

Bây giờ chọn đường hợp chất màu trắng này, cùng với nhóm đường dẫn được thực hiện trong các bước trước đó, vào bảng Transparency, và nhấp vào nút Make Mask. Cuối cùng nhóm đeo mặt nạ sẽ trông giống như trong hình ảnh thứ ba.

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator

Bước 5

Chọn công cụ Brush Tool (B), chọn bàn chải nghệ thuật của bạn từ bảng Brushes, và vẽ một số đường gần vài đường phía dưới của bạn, thể hiện trong hình dưới đây. Chọn tất cả các đường mới này, hãy chắc chắn rằng màu sắc bàn chải được thiết lập là R = 100 G = 99 B = 102 và sau đó Group chúng (Control-G).

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator

Bước 6

Chọn lại đường hợp chất với hai nét màu đen, tạo một bản sao mới ở phía trước (Control-C > Control-F) và đưa nó vào phía trước (Shift-control-]). Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn, loại bỏ các nét màu đen và thêm một màu điền là trắng.

Bây giờ chọn đường hợp chất màu trắng này, cùng với nhóm các đường dẫn được thực hiện trong các bước trước đó, vào bảng Transparency, và nhấp vào nút Make Mask. Cuối cùng nhóm đeo mặt nạ sẽ trông giống như trong hình thứ ba.

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator

6. Thêm một bóng đơn giản

Chọn lại đường hợp chất của bạn với hai nét màu đen, tạo một bản sao mới ở phía trước (Control-C > Control-F), và gửi nó về phía sau sử dụng cùng phím Shift-control- [.

Hãy chắc chắn rằng bản sao này vẫn được chọn, loại bỏ các nét màu đen, thêm một màu điền là đen nhưng sau đó vào Effect > Stylize > Drop Shadow. Nhập các thuộc tính được hiển thị trong cửa sổ bên trái (trong hình dưới đây), nhấn vào nút OK và sau đó thêm hai hiệu ứng Drop Shadow khác hiển thị dưới đây.

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator

Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!

Trông nó sẽ như dưới đây. Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn và có thể áp dụng các kỹ thuật này trong các dự án tương lai của bạn.

Cách tạo một hiệu ứng chữ Minecraft nhanh trong Adobe Illustrator

Chúc các bạn thực hiện thành công và có tác phẩm ưng ý.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.