Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

0

Để vẽ hình khối ruy băng không hề khó đâu các bạn, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn mà Lmt đã làm sau đây bạn sẽ có một khối hình ruy băng trông rất đẹp mắt bằng Illustrator CS6.

 Bước 1:

Mở một File mới trong Illustrator Cs6 và chọn Rectangle Tool(M) và Clik chuột vào trang giấy 2 lần  và nhập vào thông số như sau: W: 300, H;20

Bước 2:

Chọn hình vừa chọn và nhấn chuột phải Transform/Move và điền như sau:

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Bạn nhấn Copy và ok bạn nhấn Ctrl+D thêm 4 lần nữa  như sau:

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Bước 3:

Bạn chọn tất cả các hình và nhấn chuột phải chọn Transform/ shear và điền với thông số như sau:

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Bước 4:

Bạn bỏ chọn màu Fill va chọn màu strock vơi màu khác và bạn vẽ như sau:

 Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Bước 5:

Các bạn chọn tất cả các hình và mở bảng PathFinder và chọn lệnh Crop

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Bước 6:

Bạn kéo hình vừa tạo vào Symbols như hình sau và đặt tên cho nó như hình sau:

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Bước 7:

Bạn vẽ một hình tròn không viền và chọn màu xanh, và vẽ một đường line,chọn công cụ chọn cả hình tròn và đường line chỉnh vào chính giữa tâm.

Sau đó bạn lại vao pathfinder và chọn lênh Divide, phải chuột chọn ungroup và bạn xóa một bên đi ta có như sau:

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Bước 8:

Bạn vào Menu Effect/3D/Revolve:

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Bạn nhấn Map Art

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Nhấn Ok bạn sẽ được hình như sau:

Vẽ khối Ruy băng trong Illustrator Cs6

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng