Tạo một biểu tượng khuôn mặt dễ thương panda gấu – iIlustrator cs6

0

 Lmt hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để vẽ một khuôn mặt hay một biểu tượng dễ thương của chú gấu panda chỉ bằng cách sử dụng các hình Ellip và sự kết hợp khéo léo của màu sắc Gradient. 

 Bước 1:

Tạo một hình Ellip sử dụng công cụ Ellipse(L)  với công cụ lựa chọn A chọn các điểm neo dưới cùng và kép như hình:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 2:

Bạn sử dụng Gradient với màu như sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bạn sao chép hình bằng cách Ctrl+C bạn Ctrl + F bạn kéo và quay như hình

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 3:

Bạn chọn hình nhỏ và chọn Gradient như hình

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bạn copy thêm một hình như sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 4:

Bạn chọn cả 2 tai vào Object /Transform/Reflect quay như hình:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 5:

Vẽ một Elip mắt để tạo mắt cho gấu trúc  tô màu như sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Sử dụng công cụ A và chỉnh như sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 6:

Bạn tiếp tục vẽ thêm một hình Ellips và tô màu như sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Copy và cho Ellips nhỏ lại như hình:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 7:

Copy và tô màu Gradient như sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 8:

Copy thêm một hình tròn nhỏ màu đen, và Copy thêm mấy hình tròn nhỏ như sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Copy và Paste sang bên phải:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 9:

Vẽ một hình Ellip nhỏ và bạn vào Effect/Warp/Arc đổi Blend xuống còn -40%  và ấn Ok

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 10:

Bạn Copy vòng tròn lớn và dùng công cụ A để làm như hình:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 11:

Tạo một hình Ellip gần cuối của hình miệng trái và một hình tròn nữa bạn sắp xếp sao cho giống như thế này:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

bạn dùng lệnh Minus Front trong Pathinder

Bước 12:

Bạn Copy và Paster  như hình sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Bước 13:

Tạo một hình Ellip ở gần miệng và đổ màu cho nó màu hồng Copy rối dán vào bên kia như sau:

Tạo một biểu tượng khuân mặt dễ thương panda gấu - Ilustrator Sc6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng