Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc – illustrator CS6

0

Trong Illustrator Cs6 thật dễ dàng để tạo ra các ký tự vui vé với một số hình dạng đơn giản. Trong hướng dẫn sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra một nhân vật Octopus  hạnh phúc .

 Bước 1:

Bạn mở một tài liệu mới và vẽ một hình ellips và dùng công cụ Derect  Selecttion Tool (A) tạo điểm neo và kéo xuống dưới như sau:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Bước 2:

Chọn hình ellips sao chép đổi màu như sau:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Bước 3:

Vẽ các hình tròn  màu nhỏ copy và paste như sau màu sắc bạn chọn màu nhạt hơn:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Bước 4:

Bạn vẽ hình tròn và một hình vuông nhỏ dùng lệnh Minus Front  được một nửa của cái miệng và vẽ hai hình tròn nhỏ và dùng lệnh Intersect bạn sẽ được.

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Bước 5:

Bây giờ bạn vẽ một hình tròn nhỏ và tô màu Gradient

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

bạn sắp xếp như sau:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Bước 6:

Bây giờ vẽ mắt băng cách  vẽ các hình tròn nhỏ như sau:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Tô vào màu trắng và đen

Bạn sắp xếp như sau:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Bước 7:

Bây giờ với công cụ pentool bạn vẽ và làm như sau:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Bước 8:

Sau đó bạn copy thêm một hình nữa bằng cách giữa Alt và đổi màu nhạt đi:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Bước 9:

Bây giờ lặp lại các bước để được như hình sau:

Tạo Một Nhân Vật Octopus Hạnh Phúc - Illustrator CS6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng