Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

0

Trong hướng dẫn sau đây, tôi  sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra một bức ảnh bằng chữ trong Illustrator thân thiện với môi trường chỉ sử dụng vài bước cơ bản bạn sẽ tạo ra được.

 Bước 1:

Mở File mới và đách chữ bạn muốn thưc hiện ở đây tôi chọn Fond chữ: Helvetica  Bold và đánh chữ Lmt.com.vn bây giờ bạn chọn chữ và vào Type/ Create Outlines :

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Bước 2:

Bạn chọn chữ và vào Gradient  thay đổi màu sắc như sau bạn chọn mã màu CMYK ở  Swatch đầu tiên với mã màu như sau:C=40/M=0/Y=100. Ở  Swatch thứ hai bạn điền: C=60,M=16,Y=100,K=0

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6Bước 3:

Dùng công cụ Pentool vẽ lại chiếc lá như sau:

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

 và tô màu như sau:

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Bước 4:

Bạn dùng công công cụ Pen và một hình dáng làm nổi bật trên chiếc lá

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Tô màu như sau:

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Bước  5:

Bây  giờ tới cuống lá bạn vẽ như sau:

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Bước 6:

Tiếp theo chúng ta sẽ tạo giọt nước

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Bước 7:

Vẽ con cách cam bạn vẽ như sau:

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

 

Tạo cho nó cái bong

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

0k thế là xong

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Bạn hãy xem cách sắp xếp như sau:

Thân Thiện Với Môi Trường Bằng Chữ Trong Illustrator Cs6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng