Hiệu ứng chữ gạch trong illustrator Cs6

0

Với những tính năng mới của illustrator Cs6 bạn có thể dễ dàng tạo những hiệu ứng chữ khác nhau. Bài viết dưới đây LMT sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng chữ gạch bằng cách sử dụng 3d – rendering và sử dụng một vài Brush để tạo nên các phần gạch khác nhau.

Bước 1:

Đầu tiên bạn mở một File( Ctrl+N) và dùng công cụ Type(T) sử dụng Fond chữ Arial, in đậm bạn đánh chữ muốn làm:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Bước 2:

Bạn tiếp tục vào Object/ Compound path/ Release

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Sau đó chọn đường dẫn bên ngoài và đi vào Effect/ Stylize/round corners

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Tiếp đến bạn đi vào Object/ Expand Appearance. Bạn chọn cả hai và đi vào Object/ Compound path/Make

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Bước 3:

Bạn chọn như sau:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Và tô màu cho nó màu sau đó bạn vào Object/ Transform/Move và chọn như sau:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

 

Chọn cả 2  vào Object/ Transform/ Move như sau:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Nhấn Ctrl+D ta sẽ như hình sau:\

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Chọn chữ và gạch và bạn vào Pathfinder và chọn Crop – Button như sau:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Hình của bạn sẽ như thế này:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Bạn chọn hình và làm như sau:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

 

Hình của bạn như sau

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Bạn vào Fffect/ 3D/ Extrude & Bevel như sau:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Được như sau:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Bạn đi đến Object/ Expand Appearance, Object/ Ungroup, và select/ same/ Fill color như sau:

Hiệu Ứng Chữ Gạch Trong Illustrator Cs6

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng