Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

0

Hôm nay Lmt sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh thiên nhiên bằng illustrator chủ yếu sử dụng công cụ pentool và cách pha màu cho hợp lý bạn cùng thử làm nhé!

 Bước 1

Mở File Flash với kích thước 600×450 và dùng Pen vẽ như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Bạn sử dụng Square khoảng và Pencil Tool Draw và tô màu như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Bước 2:

Bạn sử dụng Radial Gradient quét một lớp như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Bước 3:

Sử dụng tiếp Pencil tool draw  giống như hình dưới :

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Bước 4:

Bạn tô màu nền cho nó như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Bạn sử dụng Draw với kích thước 1000px X 1000px  tô màu trắng để vẽ mây:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

và bạn làm như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Vẽ hoa:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Sử dụng công cụ vẽ Draw và bạn vào Filter/ Distort/ Pucker& Bloat và di chuyển như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Copy and Paste in Place như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Bạn sử dụng các màu khác nhau và xoay sao cho đẹp mắt như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Bước 5:

Bạn  vẽ con bướm bằng cách sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Bạn sẽ được như sau:

Vẽ Tranh Thiên Nhiên Illustrator Cs6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng