Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

0

 Hôm nay Lmt sẽ hướng dẫn các bạn vẽ phong bì bằng Illustrator Cs6 chủ yếu sử dụng chủ yếu bằng công cụ pen và cách hình dạng quen thuộc tôi nghĩ rằng bạn sẽ dễ dàng vẽ được một cái phong bì như ý muốn.

Bước 1:

Sử dụng Rectangle với kích thước  1.93x 1.96 sử dụng mã màu #cccccc

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Bước 2:

Tô màu Gradient với mã màu như sau: # DEDEDE như sau:

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Bước 3:

Bạn sử dụng công cụ Pen và vẽ các đường như hình vẽ sau:

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

 

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

 

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Bước 4:

Copy và Past như sau:

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Bước 5:

Bây gờ ta vẽ mũi tên bằng cách như sau:

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Tô màu Gradien cho nó

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Vẽ Phong Bì bằng Illustrator Cs6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng