Browsing: Illustrator

Sức mạnh của IIlustrator và những đột phá và khả năng ứng dụng không hạn chế của nó mang đến nhiều điều mới mẻ cho thế giới thiết kế đồ họa. Chủ đề này tập trung các bài viết, video giới thiệu, hướng dẫn và các thủ thuật, kinh nghiệm sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa, Adobe Illustrator,
 

Vẽ hoa Tulips bằng iIlustrator 6

Làm thế nào để bạn có một bức tranh hoa Tulips đẹp trong một chiếc bình bằng cách sử dụng Ilustrator Cs6 bạn chỉ cần sử dụng Gradient mắt lưới mà không cần sử dụng Mesh.

Làm Background Bằng Illustrator 7

Làm sao để tạo một Background thật đẹp và ấn tượng? Lmt sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra điều đó sử dụng bằng phần mềm Illustracor và chủ yếu là các công cụ đơn giản.

Làm thế nào để vẽ được một que diêm như ý muốn, nhìn như thật bạn chỉ có thể làm được như thế bằng cách sử dụng Illustractor. Hôm nay Lmt sẽ hướng dẫn các bạn hoàn thành tác phẩm…