Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

0

 Bài hướng dẫn này lmt sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Layer Styles Photoshop, các bước rất cơ bản các bockeh đẹp để trang trí tạo hiệu ứng văn bản kim loại vàng.

 Tải các dữ liệu tại đây:

Junegull font.

 Carbon fibre pattern by Atle Mo.
 Leather 1 pattern by Atle Mo.
 gradient-shapes for Photoshop by ilnanny (Load the METALS.grd file).
 floral swirls brushes by szuia.
 Xmasstree-4 by TheOnlyOne76.

Bước 1:

Tạo  một File với kích thước 1280×1024, với màu sắc là #6a000c và màu nền là # 111111. Chọn công cụ Gradient Tool chọn Foreground, Radial Gradient trong thanh options . Sau đo nhẫn chuột và kéo từ trung tâm của các tài liệu với một trong các góc.

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Tạo văn bản sử dung Fond “ Junegull” màu sắc #f9df78 với kích thước và phông chữ là 428pt

Nhân đôi Layer văn bản 2 lần và thay đổi giá trị Fill bản sao thứ là 0

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bước 2:

Nhấn chuột vào Layer chữ ban đầu để áp dụng Layer Style va áp dụng như hình sau:

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Và bạn sẽ được như hình sau”

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bước 3:

Nhấp đúp chuột vào Layer Text bản sao và áp dụng Layer Style sau đây:

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Kết quả như sau:

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bước 4:

Nhấp đúp vào Layer Text bản sao thứ 2 để áp dụng Layer Style sau đây:

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bước 5:

Ctrl + Click bất kỳ lớp văn bản để tạo ra một lựa chọn tạo một Layer mới ngay bên dưới lớp văn bản sao thứ 2 và gọi là “ Swirls” thiết lập màu sắc của Foreground là # dbb858 chọn công cụ Brush Tool như hình:

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bạn có thể sử dụng Brush và thay đổi góc của mũi trong khi bạn đang sử dụng bàn chải tiếp theo tạo ra một số biến thể.

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bạn có thể thay đổi kích thước đâu brush như bạn muốn, sau đó bạn điền vào các khu vực các đồ trang trí

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Kích đúp vào “ Swirls” lớp để áp dụng một hiểu ứng Stroke bằng cách thay đổi kích thước 1 và  màu sắc để #dbb858

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bạn vào Layer / Rasterize/ Layer Style sau đó Layer/ Merge Group để resterize đổi tên thành “ Swirls” một lần nữa.

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bước 6:

Nhấp đúp vào “ Swirls” lớp để áp dụng Layer Style sau đây:

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bước 7:

Tạo một Layer mới trên đầu trang “Swirls” và gọi là “ Pearls”

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Bước 8:

Chọn công cụ Ellipse Tool chọn tùy chọn Shape thanh options và nhấn vào “ Geometry Option chọn “ Fixed Sze” và gõ 45 cho cả hai giá trí W và H.

Nhấp chuột vào và áp dụng Layer Style sau đây:

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại
Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Hiệu ứng chữ sử dụng vàng kim loại

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng