Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

0

Cập nhật vào 24/01

Bài hướng dẫn này Lmt sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra quả cầu pha lê bẳng cách lồng các bức ảnh vào bên trong chỉ cần đơn giản với mấy thao tác trong photoshop CS6.

 Bước 1:

Mở hình ảnh cần thao tác

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Bước 2:

Tạo một vùng chọn bất kỳ trên ảnh như hình sau:

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Sau đó bạn nhấn Ctrl+ J để Duplicate vùng chọn và tiếp tục nhấn ctrl+j để Duplicate Layer 1 ta sẽ có Layer 1 Copy

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Bước 3:

 Bạn chọn Layer 1 Copy vào Filter/ Distort/ Pinch chọn thong số là Amount là -41

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Tiếp tục vào Filter/ Blur/ Radial Blur chọn thông số như hình:

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Bước 4:

Vào Select/ Modify/ Contract ở Stock chọn thông số 15 Pixe

Bạn chỉ cần nhấn Delete là xong

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Bước 5 :

Nhân đôi Layer 1 copy ta có Layer 1 copy 2

 

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Đặt Blend mode của Layer 1 copy 2 là Screen  ta có như sau :

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Bạn sẽ được như hình sau :

Lồng ảnh vào quả cầu trong Photoshop Cs6

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.