Cách thêm mưa vào ảnh trong photoshop

0

Chụp mưa trong một bức ảnh đôi khi có thể gặp khó khăn. Nếu không có ánh sáng và camera cài đặt đúng, ảnh của bạn sẽ trông ướt nhoẹt, nhưng trên thực tế thì chẳng có giọt mưa nào

Hướng dẫn này sẽ dạy bạn cách làm thế nào để tạo ra một số hạt mưa thực rơi xuống làm tăng tâm trạng của bất kỳ bức ảnh nào.

Bước 1

Với bức ảnh mở trong Photoshop, bấm vào Image> Canvas Size. Chọn bức vẽ có chiều cao và chiều rộng là  200 pixel và nhấn OK.

Mở ảnh trong Photoshop

Bước 2

Tạo một layer mới và đặt tên là “Mưa”. Đổ vào layer “Mưa” với màu đen.

Điều quan trọng: Nếu bạn muốn có thể chỉnh sửa mưa của bạn sau này, hãy nhớ kích chuột phải vào layer màu đen của bạn và chuyển nó thành một Smart Object trước khi tiếp tục.

Nhấn vào Filter> Noise> Add Noise.

Đặt giá trị là 75%, tích vào ô gaussian, và đánh dấu hộp monochromatic

Tạo một layer mới và đặt tên là

Bước 3

Nhấn Filter > Blur > Gaussian Blur và đặt giá trị là .5 pixels.

Nhấn Filter > Blur > Gaussian Blur và đặt giá trị là .5 pixels.

Bước 4

Nhấn Filter > Blur > Motion Blur. Đặt angle là 80 độ và  distance là 50

Nhấn Filter > Blur > Motion Blur. Đặt angle là 80 độ và  distance là 50

Bước 5

Thêm một layer điều chỉnh Levels mới. Đặt điểm dừng màu đen đến 75 và điểm dừng màu trắng đến 115.

Nhấp chuột phải vào layer điều chỉnh Levels trong bảng Layers và chọn Create Clipping Mask để áp dụng các điều chỉnh Levels chỉ với layer “Mưa”.

Thêm một layer điều chỉnh Levels mới

Bước 6

Với Layer “Mưa” được chọn, nhấn Filter > Distort > Ripple. Đặt giá trị là 10% và size là Large.

Với Layer “Mưa” được chọn, nhấn Filter > Distort > Ripple

Bước 7

Nhấn Filter > Blur > Gaussian Blur, và một lần nữa đặt radius là 0.5 pixels và nhấn OK.

Nhấn Filter > Blur > Gaussian Blur, và một lần nữa đặt radius là 0.5 pixels

Bước 8

Thiết lập chế độ Blend Mode cho layer “Mưa” sang Screen và Opacity là 50% trong bảng Layers.

Nhấn vào Image> Canvas Size, và cắt hình ảnh của bạn quay trở lại kích thước ban đầu của nó.

Thiết lập chế độ Blend Mode cho layer “Mưa”

Hình ảnh cuối cùng

Nếu bạn chuyển đổi layer “Mưa” của bạn thành Smart Object sớm hơn thì giờ bạn sẽ phải làm lại và điều chỉnh Motion Blur để tạo ra những giọt mưa ngắn hơn và dài hơn.

Hình ảnh cuối cùng

Bạn đã từng thử dùng phương pháp này để tạo ra bức tranh mưa của riêng mình chưa? Hãy tải lên cho chúng tôi thấy trong phần comment nhé.

Xem thêm: Hiệu ứng màu sắc trong Photoshop

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng