Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

0

Cập nhật vào 23/02

Trong phần 1 chúng ta đã thực hiện những bước đầu quá trình tạo một lon Coca-Cola với công cụ Adobe Photoshop, trong phần 2 này chúng ta cùng thực hiện những bước tiếp theo của quá trình này.

Bước 20

Với Pen tool được kích hoạt, tạo một hình mới tương tự như hình dưới đây.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 21

Chuyển nó sang Smart Object và áp dụng một Gaussian Blur với giá trị là 15. Đặt chế độ hòa trộn thành Overlay.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 22

Tạo một layer hình dạng mới và đặt nó ở một vị trí tương tự như dưới đây. Đặt tên layer này là “Middle dark” (Tối ở giữa)

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 23

Như thường lệ, chúng ta hãy chuyển đổi layer hình mới nhất của chúng ta đến một Smart Object, thiết lập chế độ hòa trộn là Soft light và áp dụng Gaussian Blur với giá trị là 10. Nhấn Ctrl / Cmd + J để nhân đôi layer và thiết lập Opacity của layer mới là 40%.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 24

Tạo hai lớp hình mới và đặt chúng như trong hình dưới đây.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 25

Chuyển đổi mỗi hình thành Smart Object, thiết lập chế độ hòa trộn là Soft light và áp dụng một Gaussian Blur với giá trị là 10. Thực hiện việc này cho cả các lớp hình.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 26

Tạo một hình mới như hình dưới đây.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 27

Chuyển đổi hình thành Smart Object, thiết lập chế độ hòa trộn là Overlay và áp dụng Gaussian Blur với giá trị bằng 7.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 28

Bây giờ chúng ta hãy tập trung vào phần trên của hình màu đỏ. Xác định vị trí hai lớp sẽ đại diện cho đường ngang đen ở trên đầu (chúng tôi đặt tên cho chúng là  ‘Horizontal div1′ and ‘Horizontal div2’). Với màu đen như màu nền trước, chọn layer mask và sử dụng một bàn chải cạnh tròn mềm với kích thước 45px và rủ xuống khoảng 30%, xóa các khu vực nơi mà ánh sáng đi qua. Làm điều này cho từng lớp.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 29

Tạo một layer mới và chọn một bàn chải tròn cạnh mềm với kích thước 48px và rủ 100%. Click một lần để thực hiện một vòng tròn ở phía trên (hơi trên đường viền một chút). Thiết lập chế độ hòa trộn thành Overlay và nhân đôi layer.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 30

Các cạnh vẫn còn hơi sáng vì vậy hãy chăm chút. Xác định vị trí các layer Main Shape và áp dụng Inner Shadow với các cài đặt sau:

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 31

Hãy làm tối phần dưới cùng của hình màu đỏ của chúng ta một chút. Lần này, Cmd / Ctrl + click vào Main Shape để chọn hình thức của nó và tạo một layer mới. Chọn một bàn chải có cạnh tròn mềm với kích cỡ là 48px và rủ xuống 30%. Thực hiện một đường thẳng ở phía dưới và thiết lập chế độ hòa trộn là Soft light.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 32

Để tăng tính hiện thực của lon, chúng ta sẽ bổ sung thêm một hình dáng cửa sổ cho chính lon. Sử dụng công cụ Rectangle Tool (U), tạo ra hai hình dạng giống như trong hình dưới đây. Sau đó, sử dụng công cụ Pen tool (P), kết nối cả hai hình dạng như chúng ta đã làm ở bước 6.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 33

Hiện tại chúng tôi có cả 2 hình trong một lớp duy nhất. Nhân đôi lớp này hai lần và xác định vị trí các hình dạng như trong hình dưới đây.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 34

Thêm một Layer Mask để một trong ba lớp, thiết lập màu đen cho màu nền trước, chọn Gradient Tool (G) và chọn màu đen để làm rõ gradient bằng cách hoặc chọn trực tiếp ở phía trên (ảnh thứ 1) hoặc nhấn vào bên trong thanh gradient và chọn gradient thứ hai (ảnh thứ 2).

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 35

Với layer mask đã chọn, giữ shift và kéo chuột từ phía bên trái của hình cho đến khi bạn tới được phía giữa của nó và làm cho phía bên trái rõ ràng.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 36

Giữ phím Alt / Option và kéo layer mask cho layer hình dạng khác để sao chép và áp dụng cùng một lớp mặt nạ. Sau đó, thiết lập chế độ hòa trộn của tất cả ba lớp là Overlay và Opacity đến 18%.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 37

Chọn # eeb946 làm màu nền trước, tạo một layer hình dạng mới và đặt nó giống như trong hình dưới đây.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Bước 38

Chuyển đổi các lớp hình dạng thành Smart Object, thiết lập chế độ hòa trộn là Overlay, áp dụng Gaussian Blur với giá trị là 4 và thiết lập Opacity đến 70%.

Tạo một lon Coca-Cola sử dụng Adobe Photoshop (Phần 2)

Những bước cuối cùng trong loạt hướng dẫn mời bạn đón xem trong phần tiếp theo của chúng tôi.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.