Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

0

Cập nhật vào 29/12

Hiệu ứng tuyết rơi nghe thoáng qua cứ nghĩ là dễ làm , đúng là dễ thì có dễ nhưng tạo tuyết sao cho có hồn và có chiều sâu thì lại là chuyện khác.

Bài này sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách tạo hiệu ứng tuyết rơi bằng Photoshop. Trong bài có nhiều bước rườm rà nhưng thực ra làm chưa tới 15p. Nào chúng ta bắt đầu:

Để tìm hiểu thêm những hướng dẫn chỉnh sửa ảnh khác, bạn có thể tham khảo tại Hướng dẫn thủ thuật Photoshop của LMT Việt Nam.

Ảnh nguyên gốc:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Ảnh sau khi hoàn thành:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 1:

Tạo 1 new layer

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Giữ phím Alt trong khi click chuột vào icon New Layer , nó sẽ xuất hiện 1 hộp thoại , đặt tên layer này là Snow và chỉnh theo các thiết lập như trong hình

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 2:

Vào thẻ Edit > Fill

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Chỉnh theo hình :

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Ta có 1 layer được fill với 1 màu đen như sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 3:

Add noise cho layer vừa tô màu đen đó bằng cách nhấp vào thẻ Filter > Noise > Add noise

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Chỉnh thông số như hình:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Ta được như sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 4:

Tăng kích thước và mật độ của noise , ta vào thẻ Edit > Transform > Scale

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Nhấp vào icon liên kết

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Set thông số như hình:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Nhấp done!

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Kết quả

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 5:

Đặt blending mode của layer là Screen

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Tạm thời ta được như sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Tuy nhiên, để hạt tuyết được thật hơn và có chiều sâu hơn, ta tiếp tục làm như sau

Bước 6:

Vào thẻ Filter > Blur > Motion Blur và chỉnh thông số như sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Ta sẽ được như thế này:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 7:

Tạo 1 adjustment layer là Level

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Chúng ta sẽ tạo 1 Clipping Mask

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Nó sẽ như thế này:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 8

Điều chỉnh 2 slider như sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Hạt tuyết đã được tăng thêm tương phản:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 9 :

Giữ phím Ctrl + click chọn 2 layer như sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Vào thẻ Layer > Layer Via Copy:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Chúng ta sẽ có 1 copy group như thế này:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Chọn layer Snow copy:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Vào thẻ Edit > Transform > Rotate 180° như hình:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bây giờ thì các hạt tuyết được bay theo những chiều khác nhau , nhằm tạo chiều sâu hơn cho tấm ảnh:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 11:

Vào thẻ Filter > Pixelate > Crystallize:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Chỉnh thông số như sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Ta sẽ được như sau:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bước 12 :

Vào Filter > Blur > Motion Blur và chỉnh thông số như hình:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Bây giờ ta sẽ phải điều chỉnh Level một chút để tăng tương phản cho nó:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Và đây là kết quả sau cùng của chúng ta:

Tạo hiệu ứng tuyết rơi trong Photoshop

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.