Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

0

Cập nhật vào 23/02

Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy cách làm thế nào để sử dụng một vài layer styles và thiết lập brush để tạo ra một hiệu ứng chữ lấp lánh, quyến rũ. Hãy bắt đầu!

Tư liệu cho bài hướng dẫn

Những tư liệu hữu ích sau sẽ được sử dụng trong quá trình thực hiện hướng dẫn này:

•  Font chữ SansBlack.

•  Kết cấu lấp lánh màu xám của ảnh stocks-for-you.

•  30 mẫu đơn giản bởi mslooten.

•  Bộ bàn chải Stars and Flares bởi MysticEmma.

•  Gói 6000 photoshop gradients miễn phí bởi Supertuts007 (Load file theCHROMES.grd).

•  Bạn cũng sẽ cần phải tải một bộ brush Photoshop mặc định. Vì vậy, vào Edit > Presets > Manager Preset và chọn Brushes từ trình đơn thả xuống Preset Type. Sau đó nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên phải của trình đơn thả xuống Preset Type, và nhấp vào Square Brushes gần dưới cùng của menu pop-up. Khi hộp thoại xuất hiện sau đó, chỉ cần nhấp vào Append, và bạn sẽ nhận được bộ Square Brush.

Một hướng dẫn tạo hiệu ứng với chữ khác của chúng tôi là Tạo chữ được bao quanh bởi ngọn lửa. Bạn có thể tham khảo thêm.

1.  Tạo nền

Bước 1

Tạo một tài liệu 1150 x 850px mới. Thiết lập màu của Foreground là # 424952 và màu nền là # 16181b, chọn Gradient Tool, nhấp vào biểu tượng Radial Gradient trong thanh Options, và sau đó nhấp vào và kéo từ trung tâm của các tài liệu đến một trong các góc.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 2

Đặt hình ảnh Grey sparkle texture  trên đầu của lớp nền, thay đổi Blend Mode của lớp thành Soft Light, và thay đổi kích cỡ nó như bạn muốn.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

2.  Tạo Text

Bước 1

Tạo chữ trong All Caps sử dụng font SansBlack regular và màu # 9a9a9a. Dưới bảng Character (Window> Character), thay đổi Kerning thành Optical, và giá trị Tracking thành 75.

Nếu bạn đang tạo ra nhiều hơn một dòng văn bản, đặt mỗi dòng trong một lớp riêng biệt.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 2

Chọn công cụ Move, chọn tất cả các lớp văn bản bạn có, và nhấp vào biểu tượng Distribute vertical centers  trong thanh Options để phân phối các dòng chữ đồng đều.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 3

Đặt mỗi lớp chữ trong một nhóm có tên của nó (chọn layer và vào Layer> Group Layers). Điều này sẽ giúp giữ cho mọi thứ được tổ chức cho phần còn lại của hướng dẫn.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 4

Nhân đôi mỗi lớp chữ mà bạn có, thay đổi giá trị Fill của bản sao thành 0, và nhân đôi bản sao.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

3.  Tạo Nét vẽ bên ngoài

Bước 1

Chọn công cụ Brush Tool và mở bảng Brush (Window> Brush). Chọn một mũi tròn cứng, thay đổi kích thước của nó thành 15, và thiết lập giá trị Spacing của nó thành 1.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 2

Kích chuột phải vào một trong dòng đầu tiên của layer chữ và chọn Create Work Path. Tạo một lớp mới trên đầu của tất cả các lớp chữ trong dòng đầu tiên của nhóm và gọi nó là Stroke.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 3

Chọn công cụ Direct Selection Tool, thiết lập màu Foreground thành Black, kích chuột phải vào Work Path và chọn Stroke Path.

Chọn Brush từ menu thả xuống Tool và đảm bảo rằng hộp Simulate Pressure là không bị check, và sau đó nhấn OK.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 4

Điều này sẽ tạo ra các nét vẽ bên ngoài. Chạm vào phím Return để thoát khỏi đường chữ.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 5

Thực hiện theo các bước tương tự để vẽ nét phần còn lại của các dòng chữ mà bạn có.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

4.  Tạo Diamonds Stroke

Bước 1

Chọn công cụ Brush và chọn mũi Hard Square 10 pixels, sau đó sửa đổi các thiết lập của nó như hình dưới đây:

Brush Tip Shape

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Shape Dynamics

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 2

Tạo một đường cho các dòng chữ đầu tiên một lần nữa, tạo ra một lớp mới trên đầu lớp Stroke gọi nó là Kim cương, và thiết lập màu Foreground là # A1A1A1.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 3

Vẽ nét đường giống như bạn đã làm khi bạn tạo ra nét vẽ bên ngoài trước đây. Điều này sẽ thêm nét vẽ kim cương xung quanh chữ.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 4

Vẽ nét phần còn lại của các dòng chữ mà bạn có.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

5.  Sửa các kim cương bị chồng lên nhau

Bước 1

Chọn công cụ Eraser Tool, chọn một mũi cứng, tròn, và xóa các phần chồng lên nhau của nét vẽ kim cương.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 2

Chọn công cụ Brush Tool, và với bàn chải kim cương sửa đổi vẫn tiếp tục được chọn, nhấn chuột và kéo nhẹ để điền vào các khu vực có phần bạn vừa xóa.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 3

Đảm bảo không còn phần bị chồng lên nhau một khi bạn đã hoàn tất.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

6.  Thêm một bóng đổ vào lớp chữ gốc

Bước 1

Nhấp đôi vào layer chữ gốc của dòng đầu tiên của chữ bạn có để áp dụng một hiệu ứng bóng đổ sử dụng các cài đặt sau:

•    Opacity: 25%

•    Distance: 21

•    Spread: 13

•    Size: 21

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 2

Điều này sẽ thêm một bóng đổ đơn giản. Click chuột phải vào lớp phong cách và chọn Copy Layer Style.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 3

Chọn phần còn lại của lớp chữ gốc, nhấn chuột phải vào bất kỳ lớp nào, và chọn Paste Layer Style. Điều này sẽ áp dụng phong cách lớp giống nhau cho các lớp được chọn.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

7.  Tạo phong cách lớp chữ sao chép đầu tiên

Double-click vào lớp chữ sao chép đầu tiên của dòng đầu tiên của chữ để áp dụng phong cách lớp sau đây:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập này:

•    Technique: Chisel Hard

•    Size: 30

•    Uncheck hộp Use Global Light

•    Angle: 90

•    Altitude: 53

•    Gloss Contour: Ring

•    Check hộp Anti-aliased

•    Highlight Mode: Linear Light

•    Shadow Mode – Color: #3c3438

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 2

Thêm Contour với các thiết lập này:

•    Check hộp Anti-aliased.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 3

Thêm Texture  với các thiết lập này:

•    Pattern: Squares

•    Depth: 25%

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 4

Đối với Gradient Overlay, nhấn vào ô Gradient để tạo gradient  được sử dụng.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 5

Để tạo ra gradient, bạn sẽ cần phải bấm vào bên dưới thanh Gradient để thêm Color Stops, và khi bạn nhấp vào mỗi Color Stop, bạn có thể thay đổi các giá trị Color và Location  của nó.

Những màu sắc được sử dụng ở đây là # e14e8f bên trái và # 7a1c46 bên phải.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Bước 6

Điều này sẽ tạo phong cách cho phần chính của chữ. Sao chép và dán phong cách lớp với phần còn lại của các lớp chữ sao chép đầu tiên bạn có.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

Phần hướng dẫn tiếp theo mời bạn đón xem trong bài đăng sau của chúng tôi.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.