Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop (Phần 2)

0

Cập nhật vào 23/02

Trong phần 2 này chúng ta cùng đi thực hiện các bước cuối cùng trong hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng công cụ Adobe Photoshop.

Để tiện cho việc thao tác, bạn có thể xem lại các hướng dẫn trước tại  Hướng dẫn tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ bằng photoshop ( phần 1)

8. Tạo phong cách cho layer chữ sao chép thứ 2

Nhấp đôi vào layer chữ sao chép thứ hai của dòng đầu tiên của chữ để áp dụng phong cách layer sau:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập này:

•    Size: 30

•    Không đánh dấu hộp Use Global Light

•    Angle: 90

•    Altitude: 74

•    Đánh dấu hộp Anti-aliased

•    Highlight Mode: Linear Light

•    Shadow Mode – Opacity: 0%

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 2

Thêm một Contour  với các thiết lập này:

•    Contour: Half Round

•    Đánh dấu hộp Anti-aliased

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 3

Thêm một Texture với các thiết lập này:

•    Pattern: 10 px block

•    Depth: 20%

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 4

Điều này sẽ thêm sự rõ nét và bóng sáng hơn cho chữ. Sao chép và dán các layer phong cách với phần còn lại của các layer chữ sao chép thứ hai.

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

9.  Tạo phong cách cho nét vẽ bên ngoài

Nhấp đôi vào layer Stroke trong dòng đầu tiên cúa nhóm để áp dụng phong cách layer sau đây:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập này:

•    Technique: Chisel Hard

•    Gloss Contour: Ring

•    Đánh dấu hộp Anti-aliased

•    Highlight Mode: Linear Light

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 2

Thêm Contour với các thiết lập sau:

•    Contour: Ring

•    Đánh dấu hộp Anti-aliased

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 3

Thêm Gradient Overlay  với các thiết lập này:

•    Style: Reflected

•    Angle: 45

•    Sử dụng faucet 160 gradient fill.

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 4

Thêm Drop Shadow với các thiết lập này:

•    Opacity: 65%

•    Distance: 0

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 5

Điều này sẽ tạo phong cách cho nét vẽ bên ngoài. Gradient điền dọc theo góc 45 ° sẽ tạo ra một hiệu ứng sáng bóng phản chiếu, vì vậy bạn cũng có thể thử sử dụng gradient khác. Hãy chắc chắn để sao chép và dán phong cách layer này với phần còn lại của các lớp Stroke bạn có.

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

10.  Tạo phong cách cho Kim cương

Kích đúp  vào layer Kim cương trong dòng đầu tiên của nhóm để áp dụng phong cách layer sau đây:

Bước 1

Thêm một Bevel and Emboss với các thiết lập này:

•    Technique: Chisel Hard

•    Gloss Contour: Ring

•    Đánh dấu hộp Anti-aliased

•    Highlight Mode: Vivid Light

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 2

Thêm Contour với các thiết lập sau:

•    Contour: Cone – Inverted

•    Đánh dấu hộp Anti-aliased

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 3

Thêm Gradient Overlay với các thiết lập sau:

•    Blend Mode: Soft Light

•    Angle: 45

•    Sử dụng Chrome bar 185 gradient fill.

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 4

Thêm Drop Shadow với các thiết lập sau:

•    Distance: 1

•    Size: 3

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 5

Điều này sẽ tạo phong cách cho kim cương. Sao chép và dán các layer phong cách với phần còn lại của layer Kim cương bạn có.

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

11.  Thêm ánh sáng lấp lánh

Bước 1

Mở bảng Brush và chọn một trong các bàn chải lấp lánh từ Stars and Flares Brush Set. Cái được sử dụng ở đây là S & F-6.

Theo Brush Tip Shape tab, giảm kích thước mũi  bàn chải tùy thuộc vào bạn muốn ánh sáng lớn hay nhỏ.

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 2

Dưới tab Shape Dynamics, thay đổi Size Jitter thành 30% và Angle Jitter thành 100%. Điều này sẽ mang lại cho bạn một ánh sáng với một kích thước khác và xoay góc khác mỗi khi bạn nhấp vào để thêm một ánh sáng.

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Bước 3

Đặt màu Foreground là #ebebeb, tạo ra một layer mới trên đầu trang của tất cả nhóm mà bạn có, gọi nó là Flares, và thay đổi Blend Mode của nó thành Vivid Light.

Sau đó bắt đầu nhấn vào các phần khác nhau và các cạnh của chữ để thêm ánh sáng.

Tạo hiệu ứng chữ năm mới lấp lánh, quyến rũ trong Adobe Photoshop

Xin chúc mừng! Bạn đang hoàn thành

Trong hướng dẫn này, chúng tôi tạo ra một gradient background đơn giản, và thêm một kết cấu bokeh trên đầu của nó. Sau đó, chúng tôi tạo ra các layer chữ trên đó áp dụng hiệu ứng.

Sau đó, chúng ta sửa đổi hai đầu bàn chải, tạo ra đường chữ, và chau chuốt những đường dẫn này để tạo ra các nét vẽ bên ngoài và những viên kim cương. Chúng tôi cũng cố định các viên kim cương chồng lên nhau bằng cách xóa và tái bổ sung chúng.

Sau đó chúng tôi bắt đầu áp dụng một vài phong cách layer cho mỗi lớp chúng tôi tạo ra, sử dụng chủ yếu là các Bevel and Emboss và các hiệu ứng Gradient để đạt được một kết quả cuối cùng sáng bóng phản chiếu.

Cuối cùng, chúng ta sửa đổi một đầu bàn chải phát sáng để thêm ánh sáng với kích thước khác nhau và xoay góc trên tất cả các chữ.

Chúc các bạn thực hiện thành công.

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

Comments are closed.