Photoshop Cs5: Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

0

Hãy đưa typography xa thêm một bước nữa bằng việc đưa chữ từ trên rơi xuống như kiểu từ trên trời rơi xuống một địa ngục đang đốt cháy. Cần sử dụng một ít Illustrator cho chữ và Photoshop để làm vết cháy trên màn hình.

Tạo cửa sổ mới có nền xám đen

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Tạo layer mới với tên “Clouds” và sử dụng Lasso Tool(L) để làm thành vùng chọn giống hình bên dưới.

Chỉnh màu background thành 50% xám và foreground thành xám đen. Vào Filter > Render > Clouds ,giữ nguyên phím Alt , tạo mây (clouds). Sau đó vào Images > Adjustments > Levels, và thay đổi input levels và output levels cho đến khi bạn làm cho đám mây không quá tối hoặc quá sáng (Xem hình bên dưới).

Layer này phải nằm trên cùng.

 

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Tạo một layer khác và lập lại bước 2 , nhưng lần này thay đổi màu background từ 50% xám thành xanh dương hoặc xanh lá cây. Đây là đám mây nhỏ vá sáng hơn.

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Bây giờ ta sẽ chuyển sang Adobe Illustrator để tạo ra một số text. Tôi sử dụng font Times New Roman. Sau đó vào Effect> 3D> extrude and bevel. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các văn bản 3D. Xoay đối tượng và thay đổi perspective. Bạn có thể sử dụng cùng một giá trị như tôi đã làm (xem bên dưới).

 

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

 1. Copy 3D text vào trong photoshop (Layer sẽ có tên).
 2. Canh giữa và thêm hiệu ứng Noise (Filter > Noise > Add Noise).
 3. Thay đổi Layer Style. Đầu tiên là add Bevel and Emboss.
 4. Sau đó, hãy thêm Gradient Overlay.
Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

 1. Duplicate layer Type and và thêm hiệu ứng Motion Blur (Filter > Blur > Motion Blur).
 2. Giá trị của blur là -53.
 3. Thay đổi layer mode thành Linear Dodge.
 4. Tạo một Folder, đặt tên là “Typo,” Chuyển 2 layer này vào trong folder này
Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Create a new layer and repeat the Step 2, this time using a selection as shown going out the back of the letter T. This will create the trailing smoke.

Tạo một layer mới và lặp lại Bước 2, để tạo ra khói theo sau.

 

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

1 – Tạo layer mới và đặt tên là “fire1″
2 – Tạo vùng chọn với Elliptical Marquee Tool (M)
3 – Chỉnh màu background thành xám trắng và màu background là đen
4 – Tạo mây giống bước 2.
5 – Thay đổi Levels để tăng độ tương phản (contrast)
6 – Thay đổi Hue/Saturation và Colorize cho vùng chọn cho đến khi nó chuyển sang màu cam/vàng

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Tạo một layer mới, gọi nó là “blazes,” và lặp lại Bước 8. Sau đó, duplicate layer này và đặt tên là “flames” Tạo một thư mục. Và di chuyển Fire1, blazes, flames vào thư mục này và đổi tên thư mục là “Fire”. Nó phải nằm phía trên layer Typo

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Chọn layer “blazes” và vào Filter > Liquefy. Chọn Turbulence Tool (T). Bây giờ, trên các cạnh lửa, bắt đầu tạo một số điểm cháy vớismudge tool

 

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Sau khi thao tác với bộ lọc Liquefy,vào Edit > Transform > thay đổi hình dạng giống hình bên dưới. Sau đó hãy áp hiệu ứng sharp bằng cách vào đây Filter > Sharpen > Sharp.

 

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

 1. Tạo layer mới tên là “yellow color”
 2. Tạo vùng chọn hình ellipse với feather = 30px và tô màu trắng
 3. Vào Layer Style và chỉnh Color Overlay với màu vàng
 4. Chỉnh layer’s blend mode thành Multiply

 

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Danh sách các layer và thuộc tính Blend modes cho hiệu ứng lửa:

 1. Flames: Lighter Color
 2. Blazes: Normal
 3. Fire1: Lighten
 4. Yellow Color: Multiply

 

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Để tạo đốm lửa, ta sử dụng brushes. Tạo một thư mục và gọi nó là “Sparks” Nó phải nằm trên thư mục “Fire”..

 1. Bên trong thư mục, thêm một layer mới.
  2. Tô nó với màu đen và thay đổi Blend Mode thành Color Dodge.
  3. Chọn Công cụ Brush và để tạo một bàn chải.
  4. Trong Brush TipShape, thay đổi Diameter đến 12, và tăng khoảng cách.
  5. Chọn Scattering và thiết lập Scatter đến 1.000% và tắt Control. Thay đổi Count thành 2 và Count Jitter đến 100%.
  6. Chọn màu trắng và bắt đầu vẽ một số đốm lửa.

 

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Tạo một Layer mới và lặp lại bước 14 nhưng bây giờ thay đổi Scatter thành 0%. Bắt đầu tạo một số đường đốm lửa bay ra như hình vẽ

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Text và hiệu ứng thiên thạch rơi

Ở đây, tôi sử dụng các Gomedia Spraypaint brushes để tạo ra những đốm lửa nhỏ, nhưng bạn có thể lặp lại các bước 14 và chỉ cần thay đổi kích cỡ Brush. Về cơ bản, tạo ra một Layer mới, đặt nó đằng sau những Layer khác, tô nó với màu đen, thay đổi Blend Mode thành Color Dodge, và tạo ra đốm lửa.

Xuân Trung

Share.

Comments are closed.