Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ – phần 1

0

Đây là topic tổng hợp hướng dẫn photoshop CS6 của LMT Việt Nam. Trong bài này, chúng tôi sẽ giới thiệu một số hiệu ứng chữ đẹp với cách làm đơn giản trong photoshop, nhằm giúp các bạn tìm hiểu và sử dụng Photoshop dễ dàng hơn.

Chữ trên sân bóng

Bước 1 : Mở một File với kích thước tùy chọn rồi đổ màu là: #117711 vào Filter/Noise/Add Noise như hình sau:

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 2

Bước 2: Gõ chữ bạn cần làm với màu #003a66:

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 3

Bước 3: Nhân đôi layer chữ chọn màu là: #4fc475 và di chuyển như hình sau:

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 4

Bước 4: Sau đó Rasterize Type 2layer này. Sau đó vào Layer style của Layer thứ nhất và chọn hình như sau:

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 5

Bước 5: Ctrl+E vào Filter/Noise/ Add Noise giống như hình trên ta bvđược :

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 6

Chữ gương vỡ 

Bước 1: Tạo một layer mới Text tùy ý( Nên chọn kiểu chữ đậm):

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 7

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 8

Bóng ở Inner shadow dùng màu này 24e9f5 .

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 9

Ở Inner glow dùng màu 75e0ff .

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 10

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 11

Satin chọn màu 0084ff

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 12

Color overlay chọn màu b8deff

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 13

Kết quả là:

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 14 

Hiệu ứng chữ Tươi 

Bước 1: Mở một File với kích thước 600x300px và tô màu Background là màu đen và bầm T để đánh đoặn Text vào: 

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 15

Bước 2: Bạn vào Menu layer/layer style/Blending option và chọn lần lượt các thông số:Stain,Gradient Overlay thông số như hình :

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 16

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 17

Bước 3: Ghõ lại đoặn Text trên với màu trắng lại vào Menu layer/layer style/Blending option chọn Gradient Overlay với thông số như sau:

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 18

Sau đó chuyển chế độ hòa trộn thành Darken 

Bước 4: Bầm M để chọn công cụ Rectangle marquee sau đó vẽ một vùng chọn  hình chữ nhật bao lấy đoạn Text. Bấm Ctr+Shift+V rồi nhấn Ctrl+V. Tiếp theo là vào Filter/Blur/Motions Blur với Agle = 0

distance =102px bạn sẽ được:

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 19

Bước 5 : Vào vào Menu layer/layer style/Blending option và chọn Inter Glow,Color Overlay và Pattern Overlay với thông số như hình:

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 20

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 21

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 22

Kết quả.

Photoshop CS6: Làm quen với hiệu ứng chữ - phần 1 23

Ngoài ra bạn có thể xem phần 2 của topic làm quen với hiệu ứng chữ photoshop cs6 trên trang LMT của chúng tôi. Trân trọng./

Tác giả: Xuan Trung

Share.

Comments are closed.