Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

0

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ tạo ra một hiệu ứng trong Photoshop CS6 được lấy cảm ứng từ bóng đèn chủ yếu là bài tập này chúng ta sử dụng Layer Styles nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà nó còn tạo ra nhiều hiệu ứng đẹp mắt.

 Bạn có thể tải các dữ liệu ở đây: 

http://www.dafont.com/junegull.font

http://subtlepatterns.com/texturetastic-gray/

http://myphotoshopbrushes.com/styles_and_gradients/id/3018/

 

Bước 1:

Tạo một File với kích thước  1280x1024px  tô màu đen và dùng Text  đánh chữ mà bạn muốn làm, ở đây tôi dùng Fond chữ Junegull .

 Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bước 2:

Bạn cho Fill= 0, nhân đôi Layer Text, Ctrl+ Click  vào hình thu nhỏ của Layer Text .

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bước 3:

Tạo một Layer mới giữa Layer Text và Layer Background

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bước 4:

Vào Select/Modify/Expand và nhập giá trị là 5

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bước 5:

Tô nó với màu #9b7e4f, sau đó vào Select / Deselect  hoặc Ctrl+D để thoát khỏi vùng chọn

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bước 6:

Bạn vào Edit/ Preset Manager và chọn contours  từ Menu thả xuống Preset  Type

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bạn chọn Eppand

Bước 7:

Nhấp chuột vào Layer chữ và sử dụng Layer styles sau:

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

và nhập mã số màu là:  #8f6F2c

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bạn nhập mã số màu là: #e4d7b2

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Mã số màu sẽ là: #c6a96c &  #ddd6c1

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Contour bạn chọn  coner Contour, check vào box Anti – aliased và thay đổi Range = 70

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Texture: sử dụng Texture  và Texturetastic Gray và thay đổi Depth với giá trị nhỏ khoảng 8px điều này sẽ làm cho Textture mềm hơn.

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Strock bạn thay đổi size bằng 1, Fill tile là Gradient, Alge là 90. Sử dụng Gradient như bên dưới “ Golden Metal Gradient

Và đây là những gì bạn làm được:

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bạn điều chỉnh Fill xuống còn 50%

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bước 8:

Thiết lập màu của Foreground  là #555555 và chọn Brush cứng  tròn 3px. Brush sẽ tạo ra các đường ở giữa Text. Tạo một Layer mới ở trên Layer chữ và đặt nó là Wire

Chọn công cụ Pen Tool và nhập vào Icon Paths trên thanh Option

Bước 9:

Bạn vẽ như sau và kích chuột phải chọn strock  Path

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bạn làm tương tự đối với các chữ còn lại

Bước 10:

Nhấp chuột vào Layer Wire   và áp dụng các Layer Styles  như bên dưới:

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Mã mầu bạn chọn là:  #fffbe

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Mã màu là: #d5d5cd

Bước 11:

Nhân đôi Layer Wire , nhấp chuột vào Layer vừa copy  và điều chỉnh Inter Glow bằng cách thay đổi Size bằng 10. Điều này sẽ tăng thêm hiệu ứng ánh sáng .

Bước 12:

Bạn tạo một Layer mới , nhấn chuột phải vào layer Wire và nhấn chuột phải và chọn Copy Layer Style  sau đó nhấn chuột phải vào Layer vừa tạo và chọn Paste layer vừa tạo thiết lập màu của Foreground  là # d0b174. Mở bảng Brush và thay đổi như các hình sau:

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Bước 13:

Bạn dùng Pen và vẽ lại như các đường Path trước và chọn Strock Path 

KQ: 

Thiết kế chữ với hiệu ứng bóng đèn tròn Photoshop Cs6

Xuân Trung

Share.

Comments are closed.