Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

0

Trong hướng dẫn này chúng ta sẽ học cách để tạo ra một số văn bản sử dụng các hình dạng tùy ý để làm một khung ảnh sinh động và đẹp mắt hơn.

Bước 1:

Chọn công cụ Custom Shape Tool

Chọn công cụ từ bảng điều khiển hoặc phím tắt U

Bước 2:

Chọn một hình với Custom Shape Tool  bấm vào hình dạng hình ảnh thu nhỏ trong thanh Options dọc theo phía trên của màn hình:

Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

Bạn mở photoshop Shape Picker hiển thị hình thu nhỏ tất cả các hình mà chúng ta lựa chọn, bạn chọn bất kỳ  ở đây tôi sẽ chọn hình trái tim.

Bước 3:

Chọn các đường dẫn, gần bên trái của thanh option

Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

Vẽ đường dẫn  của bạn như sau:

Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

Bước 4:

Nếu như bạn muốn quay hay di chuyển bạn nhấn Ctrl+T hoặc bạn vào Edit/ Free Transform path khi bạn đã điều chỉnh xong hình trái tim như ý muốn bây giờ bạn sử dụng công cụ Type Tool từ bảng điều khiển công cụ. Chọn Fond chữ mà bạn muốn đánh và màu mở các đoặn bảng điều chỉnh chọn căn giữa trung tâm.

Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

Bước 5:

Bây giờ bạn thêm văn bản vào hình trái tim bạn đánh cho tới khi lấp đầy diện tích hình dạng

Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

Bước 6:

 Click vào on the checkmark và kế quả như sau:

 

Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

Điều Chỉnh Văn Bản Trong Photoshop CS6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng