Tạo Blend Màu Ánh Tím Trong Photoshop Cs6

0

Trong hướng dẫn này Lmt sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra một bức ảnh Blend đẹp pha thêm chút cổ điển và một ít màu ánh tím bạn sẽ tạo ra được một bức ảnh phá cách của mình.

 Bước 1:

Bạn mở File ảnh  và bạn tạo một lớp Black and White đặt chế độ hòa trộn Soft  Light opacity: 100

Tạo Blend Màu Ánh Tím Trong Photoshop Cs6

Bước 2:

Nhân đôi Layer Black and White này lên, dùng lệnh Ctrl+J  bạn vẫn giữa nguyên Soft  Light vẫn giữa  opacity 100%

Bước 3:

Tạo một lớp Solid color với mã màu # BAFA96F dùng chế độ hòa trộn là Sof Light,Opacity là 45%

Tạo Blend Màu Ánh Tím Trong Photoshop Cs6

Bước 4:

Tạo thêm một lớp Solid color và Fill với mã màu: #6D8BBE dùng chế độ hòa trộn là Exclusion, opacity là  32%

Tạo Blend Màu Ánh Tím Trong Photoshop Cs6

Bước 5:

Tạo thêm một lớp Solid Color với mã màu: #AE6DBE để chế độ hòa trộn là Lighten và để Opacit%

Tạo Blend Màu Ánh Tím Trong Photoshop Cs6

Kết quả:

Tạo Blend Màu Ánh Tím Trong Photoshop Cs6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng