Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

1

Kỹ thuật Blend màu một trong những kỹ năng mà dân thiết kế photooshop cần phải biết vì thế Lmt sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra Blend ấn tượng  và đẹp mắt.

Bước 1:

Add một lớp add lớp Selective color. Chỉnh thông số như sau:

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Bước 2:

Add thêm một lớp Curves  ở kênh Green

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Bước 3:

Ta thêm một lớp Selective color chỉnh thông số như sau:

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Bước 4:

Tạo thêm một lớp Gradient map và thiết lập hệ màu như sau:

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

 Với mã màu như sau:

#101939, # d69494, e8e9b9 và giảm opacity  xuống 30% ta được kết quả như sau:

Blend Màu Nhạt Trong Photoshop CS6

Xuân Trung

Chia sẻ.

1 phản hồi