Tạo Hiệu Ứng Gương Trong photoshop CS6

3

Làm sao để tạo hiệu ứng gương trong photoshop Cs6? Bạn hãy đọc bài hướng dẫn của chúng tôi dưới đây để biết được đầy đủ, chính xác nhất, hướng dẫn dễ hiểu, đảm bảo bạn có thể tạo hiệu ứng gương trong photoshop Cs6 nhanh nhất.

Bước 1:

Lấy một cái ảnh bất kỳ  sau đó nhấn D để tra lại màu mặc định của photoshop, rồi ấn X để đảo ngược lại màu nền . Tạo một Layer mới dùng công cụ Rounded Rectangle Tool với Radiant là khoảng 15px . Rồi bạn áp dụng Layer Style bằng cách nhấn chuột phải chọn nó:

Tạo Hiệu Ứng Gương Trong photoshop CS6

Tạo Hiệu Ứng Gương Trong photoshop CS6

Tạo Hiệu Ứng Gương Trong photoshop CS6

Tạo Hiệu Ứng Gương Trong photoshop CS6

Bước 2:

Bạn tạo thêm một Layer mới và cho vài Brush đẹp vào,  bạn nhấn Ctrl+M

Tạo Hiệu Ứng Gương Trong photoshop CS6

Kết quả:

 Tạo Hiệu Ứng Gương Trong photoshop CS6

Xuân Trung

Đánh giá bài viết này
Chia sẻ.

3 Bình luận