Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

0

Tạo hiệu ứng chữ Beer trong photoshop Cs6 như thế nào? Với những tính năng mới của photoshop Cs6 bài viết dưới đây của LMT sẽ giúp bạn dễ dàng tạo ra những hiệu ứng chữ đẹp mắt. 

Bạn mở File mới(Ctrl+N)  và goc chữ Beer với Fond chữ Cooper và thiế1t lập như sau:

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Với mã màu như sau:

#e98f00, #ad7do3, #772f02

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Hình của bạn như sau:

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Bước 2:

Bạn tạo thê một Layer mới và chọn bấm chuột phải chọn và đổ màu đen, bạn vào Filter/pixelate/mezzotint

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Bạn để chế độ như sau:

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Bạn vào Gaussian Blur bằng cách Filter/ Blur như sau:

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Kết quả

Hiệu ứng chữ Beer trong Photoshop cs6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng