Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

0

Cập nhật vào 02/07

Làm thế nào để bạn tạo ra một bức ảnh mang  phong cách của riêng mình Lmt sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra một cá tính riêng cho bạn làm trong Photoshop cs6.

 Bước 1:

Mở một hình ảnh trong Photoshop như sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

 Tạo thêm một Layer mới và  sử dụng công cụ Rectangular màu đen và giảm opacity xuống 50% như ảnh sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Rotate quay 45độ  và di chuyển như sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Bước 2:

Dilicate và di chuyển như sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Lặp lại như bước 2 ta sẽ có như hình :

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Gộp các Layer lại bằng cách nhấn Ctrl+ E rồi ẩn Layer đi. Duplicate Layer gốc   và chọn Add Layer mask và bạn bật layer mà bạn vừa tắt  va bạn nhấn Ctrl+ Shift +I để đảo  vùng chọn như  hình sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Bước 3:

Bạn chọn Layer mask Fill cho nó màu đen:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6 2

Ẩn Layer nay đi và Duplicate layer cô gái và add layer mask như sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Bước 4:

Bạn chọn Layer Mask nhấn Ctrl+T và xoay 90 độ như sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Bước 5:

Ẩn Layer cô gái đi và thêm một Layer mới và Fill cho nó màu đen:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Đầu tiên  chọn Layer mask và bạn chọn select/ save Selection như sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Bước 6:

Chọn công cụ lasso Tool va Delete như sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Bước 7:

Duplicate Layer cô gái ( Ctrl+ j)  lặp lại các bước trên ta có hình :

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Bước 8:

Bạn chọn Blending Option và chọn như sau:

Blend Mode: Multiply

Color: Black

Size: 65px

Range: 50%

Như ảnh sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Copy  Layer Style và paste vào Layer trên ta được như sau:

Tạo Hình Ảnh Đan Xen Bằng Photoshop Cs6

Xuân Trung

Share.

Comments are closed.