Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

0

LMT Việt Nam sẽ hướng dẫn các bạn một bài viết rất bổ ích cho các bạn mới làm quen với Photoshop cs6, chủ yếu trong bài viết này ta làm quen với hiệu ứng Layer Style

 Bạn tải các dữ liệu tại đây:ty

http://www.photoshoplady.com/tutorial/design-a-shiny-golden-text-effect/7882

http://www.photoshoplady.com/tutorial/design-a-shiny-golden-text-effect/7882

http://www.photoshoplady.com/tutorial/design-a-shiny-golden-text-effect/7882

Bước 1:

Bạn mở một File lên và kéo Background  vào như sau:

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Bước 2:

 Chọn Fond chữ BRK với mã màu #b37a37  và ghõ chữ, và chọn Dulacate Layer

Bạn áp dụng Layer Style như sau:

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Sau đó bạn lại áp dụng Layer vừa copy  và áp dụng như sau:

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Hiệu Ứng Chữ Photoshop Cs6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng