Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

0

 Bài học này Lmt  sẽ hướng dẫn chúng ta sẽ học cách chuyển đổi một bức ảnh thường sang bức ảnh chân dung với phần mềm Photoshop cs6.

Bước 1:

Dưới đây là hình ảnh mà chúng ta sẽ bắt đầu:

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Nhân đôi Layer Backdground bằng cách nhấn Ctrl+ J

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Bước 2:

Bạn chọn Image chọn Desaturate bức ảnh của bạn sẽ như thế này:

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Bước 3:

Duplicate Layer bằng cách nhấn ctrl+j như sau:

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Bước 4:

Bạn chọn Image/Adjustment/ Invert bạn sẽ làm đảo ngược màu sắc trong hình ảnh

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Bước 5:                     

Thay đổi chế độ hòa chộn Color Dodge

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Tạm thời bức ảnh của bạn sẽ như sau:

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Bước 6:

Áp dụng Gaussian Blur Filter bạn vào Filter/ Blur. Bức ảnh của bạn sẽ như thế này:

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Bước 7

Thay đổi chế độ hòa trộn Multiply và điều chỉnh độ Layer Opacity

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Sau đây là kết quả

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Bước 8:

Nhân đôi Layer Background  cho lên trên cùng và để chế độ hòa trộn là Color và giảm Opacity là 65% và chúng ta sẽ có:

 

Phác Thảo Chân Dung Photoshop Cs6

Xuân Trung

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng