Joomla 3.2 beta1 released

0

Ngày 11 tháng 10 năm 2013, Joomla Project đã thông báo phiên bản Joomla CMS 3.2 Beta 1 đã sẵn sàng. Các thành viên trong cộng đồng se được yêu cầu tải về và cài đặt các gói để nhằm đảm bảo chất lượng cho Joomla 3.2. Joomla 3.2 được dự kiến sẽ phất hành vào khoảng ngày 6 tháng 11 năm 2013.

Những bạn đã có đóng góp cho Joomla 3.2 đã nhận được lời cám ơn tới từ Joomla Project. Xét về mặt sửa chữa lỗi bug và thêm các tính năng mới, Joomala 3.2 là phiên bản phát hành có phần mở rộng lớn nhất từ trước đến nay. Hiện tại đang có khoảng 670 commits kể từ khi phát hành phiên bản 3.1.5 với 45 người khác nhau góp phần cam kết(không bao gồm các tester và các hoạt động non-coding khác). Và hơn cả là những tính năng mới tuyệt vời.

Joomla 3 là phiên bản mới nhất của Joomla CMS, cùng với phiên bản 3.2 đây là lần thứ 3 cơ chế STS (standard-term support) được áp dụng trong series này. Hãy chú ý rằng từ 3.1 đến 3.2 chỉ cần một cú nhấp và không có sự chuyển vị. Điều này cũng sẽ đúng cho bất cứ phiên bản nào tiếp theo trong series Joomla 3. Điều đang nói , xin vui lòng không nâng cấp bất kỳ trang web sản phẩm bào của bạn lên phiên bản Beta, vì phiên bản Beta chỉ là dùng để thử nghiệm và không có đường dẫn nâng cấp nào từ phiên bản Beta.

Phiên bản này có những gì?

Đây chỉ là một phiên bản Beta, chỉ được sử dụng trên các trang web thử nghiệm. Phiên bản Beta phát hành sẽ không thể nâng cấp.

Các nhà phát triển mở rộng được khuyến khích làm việc với phiên bản này để chuẩn bị phần mở rộng cho việc phát hành General Avaikability của Jooma la 3.2, mặc dù không nên có bất kỳ vấn đề gì về tương thích ngược. Người dùng được khuyến khích thử nghiệm các gói cho các vấn đề và báo cáo các theo dõi về cho Joomla. Xin vui lòng không nâng cấp bất kỳ trang web sản phẩm bào của bạn lên phiên bản Beta, vì phiên bản Beta chỉ là dùng để thử nghiệm và không có đường dẫn nâng cấp nào từ phiên bản Beta.

Download tại đây.

Khi nào phiên bản sẽ được phát hành?

11 October – Joomla 3.2 beta to be released for public testing
16 October – Joomla 3.2 beta 2 to be released for public testing
23 October – Joomla 3.2 beta 3 to be released for public testing
30 October – Joomla 3.2 release candidate to be released for public testing
6 November – Joomla 3.2.0 released

Chú ý các ngày có thể sẽ bị thay đổi tùy thuộc vào khả năng của các tình nguyện viên và các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Các lỗi đã được sửa trong Joomla 3.2

Nhờ vào sự giúp đỡ của JBS và các tình nguyện viên khác , đã có hơn 200 lỗi từ Joomla 3.1.5 được sửa. Vào http://developer.joomla.org/version-3-2-beta1-release-notes.html để biết chi tiết hơn . Để biết rõ hơn về việc phát hành phiên bản 3.2 các bạn hãy vào các trang web tài liệu (documentation site).

Các tính năng mới của phiên bản 3.2

31266 – GSoC 2013 – Improved Template Manager
31347 – GSoC 2013 – Introducing HTML5 form fields and attributes
31989 – GSoC 2013: Microdata semantics library
GSoC 2013 – Removed Mootools dependencies
Miscellaneous interface improvements from the JUX Code Sprint
32175 – JED info link in extensions installer and 1-click installer of “install from Web” plugin
31436 – *Create a update button to list new Help servers
31757 – Enable PSR-0 Autoloading by Default
31389 – TinyMCE 4.0.7 Update
31774 – Add the Framework DI Container to the CMS
31009 – Add a switch to turn mail sending on/off
30944 – Content versioning for core and third-party components
31800 – Add Joomla Ajax Interface to core
31844 – Rapid Application Framework (Joomla! RAD)
31704 – Two factor authentication for Joomla!
31725 – Joomla multilingual site automatic installer
31727 – Migrate application classes from legacy JApplication to JApplicationWeb
31977 – Component for Post-Installation Messages
31561 – Add support for BCrypt encryption of passwords and rewrite cookie based authentication to use it
30781 – Small changes to jForm and jField to allow for repeatable form elements
30798 – Add logging to Joomla Update
31770 – Update to jQuery 1.10.2 and add jQuery Migrate 1.2.1

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng