Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0989121911tvnseos@gmail.comZalo

Tutorial Joomla: Hướng dẫn tạo gói Quickstart cho Joomla 2.5

0

Cập nhật vào 10/01

Đóng thành gói QuickStart là cần thiết khi chúng ta chia sẻ website cho nhiều người. Gói Quickstart sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian trong việc cài đặt và cấu hình website. Trong bài viết này LMT sẽ hướng dẫn các bạn đóng gói một website joomla 2.5.17.

Bước 1: Tải bản cài đặt Joomla cùng phiên bản với website trên Joomla.org

Bước 2: Copy thư mục installation trong bản Joomla trắng vào trong website của bạn

Bước 3: Xóa file configuration.php

Bước 4: Export database

– Khi Export database các bạn chọn Custom không chọn Quick. Tiếp theo chọn như trong hình.

Export database

Bước 5: Thay đổi tiền tố

– Sau khi Export thành công các bạn mở file SQL lên và thay đổi tiền tố của các bảng thành #__

– Trong hướng dẫn này LMT sẽ thay đổi m8oi5_assets thành #__assets. Các phần khác làm tương tự.

Tutorial Joomla: Hướng dẫn tạo gói Quickstart cho Joomla 2.5 2

Bước 6: Đổi tên database và copy vào thư mục installation

– Đổi tên database thành sample_data và copy đè lên file sample_data cũ trong thư mục installation\sql\mysql

– Xóa 2 file sample_brochure.sql và sample_blog.sql

Bước 7: Nén lại thành file Zip

Xuân Trung

Share.

Comments are closed.