Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Phát hành phiên bản Joomla! 3.3 Beta 2

1

Cập nhật vào 13/04

Joomla! Project vui mừng thông báo phiên bản Beta 2 của Joomla! 3.3 đã được trình làng. Thành viên cộng đồng Joomla! có thể tải về và cài đặt gói version này để đảm bảo chất lượng cho phiên bản 3.3 sắp phát hành tới đây, dự kiến vào ngày 22/4/2014.

Seri 3.x là lần phát hành chủ chốt mới nhất của Joomla! CMS, trong đó Joomla! 3.3 là phiên bản được hỗ trợ theo kỳ hạn tiêu chuẩn. Xin lưu ý rằng từ phiên bản 3.2 lên phiên bản 3.3 là quá trình nâng cấp một cú click, không phải là một sự di trú đơn thuần. Điều này cũng được áp dụng tương tự cho bất kỳ phiên bản tiếp theo nào trong series Joomla! 3.x. Vì vậy, đừng nâng cấp bất kỳ trang web sản xuất nào của bạn lên phiên bản beta bởi vì phiên bản beta chỉ dành cho việc thử nghiệm và không có đường dẫn nâng cấp lên các phiên bản cao cấp hơn.

Phiên bản này là gì?

Đây là một phiên bản BETA, do vậy bạn chỉ nên sử dụng trên các trang web thử nghiệm. Phiên bản beta không thể nâng cấp lên phiên bản cao cấp hơn.

Các nhà phát triển mở rộng được khuyến khích làm việc trên phiên bản này để chuẩn bị cho việc phát hành phần mở rộng trước khi bản GA (General Availability) cuối cùng của Joomla! 3.3 chính thức trình làng. Người dùng nên kiểm tra gói chương trình này để phát hiện bất kỳ vấn đề nào có thể xuất hiện và báo cáo chúng trong Joomla! CMS Issue Tracker. Xin vui lòng không nâng cấp bất kỳ trang web sản xuất nào của bạn lên phiên bản beta và không bắt đầu một trang web mới trên phiên bản beta này bởi vì đây là phiên bản chỉ dành cho thử nghiệm và không có đường dẫn nâng cấp.

Khi nào phát hành phiên bản cuối cùng?

Joomla! 3.3 dự tính sẽ được phát hành vào thời điểm ngày 22/4/2014. Các cột mốc quan trọng trong dự kiến bao gồm:

–         Ngày 15/4 – Phát hành phiên bản ứng cử

–         Ngày 22/4 – Phát hành phiên bản ổn định

Xin lưu ý ngày tháng này có thể bị thay đổi trong tương lai (nếu cần thiết).

Các lỗi bug được sửa lại trong Joomla! 3.3?

Nhờ vào sự nỗ lực của JBS và các tình nguyện viên khác, hiện tại hơn 110 hạng mục theo dõi đã được chốt kể từ lần phát hành phiên bản 3.2.3, trong đó có cả các tính năng mới. Đối với các vấn đề phổ biến trong series beta 3.3, hãy xem mục FAQ phiên bản Beta dành cho Joomla! 3.3 trên website tư liệu.

Điểm mới trong Joomla! 3.3

Dưới đây là slide thuyết trình tại JoomlaDay Boston và Atlanta JoomlaDay liên quan đến phiên bản Joomla! 3.3 này.

{ytpopup type=”slideshow” content=”https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-1.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-2.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-3.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-4.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-5.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-6.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-7.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-8.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-9.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-10.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-11.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-12.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-13.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-14.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-15.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-16.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-17.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-18.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-19.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-20.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-21.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-22.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-23.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-24.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-25.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-26.jpg, https://lmt.com.vn/images/content_category/Joomla/T4_2014/phat-hanh-phien-ban-beta-2-danh-cho-joomla-3-3-27.jpg” width=”400″ height=”300″ title=”Slideshow thuyết trình”}

Slideshow thuyết trình

{/ytpopup} 

Tình trạng của Joomla! 2.5?

Joomla! 2.5 là một bản phát hành được Hỗ trợ dài hạn, nó sẽ tiếp tục được sử dụng cho đến ngày 31/12/2014. Hiện tại, người dùng Joomla! 2.5 không cần phải chuyển đổi sang loạt series Joomla! 3.x.

Hỗ trợ bảo mật cho Joomla! 3.2

PLT đang có kế hoạch phát hành phiên bản Joomla! 3.2.4 vào ngày 22/4/2014, cùng thời điểm với sự ra đời của phiên bản 3.3.0. Đối với phiên bản này, PLT dự định sửa chữa tất cả các lỗi bug đã cam kết sau khi version 3.2.3 ra đời, điều này cho phép người dùng version 3.2 sở hữu các cơ sở code ổn định nhất có thể trong thời gian hỗ trợ mở rộng.

Như đã thông báo trước đó, phiên bản Joomla! 3.2 sẽ nhận được hỗ trợ bảo mật mở rộng đến thời điểm tháng 10/2014 dành cho người dùng sử dụng host không đáp ứng yêu cầu tối thiểu của phiên bản PHP 5.3.10. Trong khoảng thời gian hỗ trợ mở rộng, người dùng có thể mong đợi:

–         Bảo mật dành cho phiên bản 3.2 khi cần thiết

–         Hỗ trợ tiếp tục cho phiên bản 2.5

–         Hỗ trợ tiếp tục cho phiên bản 3.3

Với những người dùng không thể cập nhật Joomla! 3.3 do yêu cầu phải có PHP mới, họ có thể sử dụng bản cập nhật từng phần khi đã cập nhật PHP 5.3.10.

Làm thế nào bạn có thể giúp Joomla! phát triển?

Bạn có thể sử dụng rất nhiều cách khác nhau để đóng góp tích cực cho cộng đồng Joomla!, không quan trọng bạn là ai, coder, người hợp nhất, hay chỉ đơn thuần là người dùng Joomla!. Bạn có thể liên hệ với Giám đốc phát triển cộng đồng Joomla!, David Hurley, để biết thêm thông tin chi tiết, hoặc nếu thích, bạn cũng có thể đề cập với đội Joomla! Bug Squad.

Joomla! Bug Squad là một trong những đội ngũ tích cực nhất trong quá trình phát triển CMS, họ luôn luôn tìm kiếm những người (không chỉ các nhà phát triển) có thể giúp ích trong quá trình phân loại báo cáo bug, mã hóa các bản vá lỗi và thử nghiệm các giải pháp. Đây là một cách tuyệt vời để nâng cao kiến thức làm việc của bạn về cơ sở code Joomla!, và cũng là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới từ khắp nơi trên thế giới.

Bạn cũng có thể giúp phát triển Joomla! bằng cách cảm ơn những người có liên quan trong nhiều mảng hoạt động của quá trình. Ví dụ, trong năm qua, hơn 1.000 lỗi bug đã được đội ngũ Bug Squad sửa chữa.

Dự án cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những người đóng góp, những người đã dành thời gian để chuẩn bị và submit công việc vào trong Joomla! CMS và Framwork.

Trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các tình nguyện viên!

Phiên bản beta này là kết quả lao động hàng nghìn giờ đồng hồ của rất nhiều các tình nguyện viên. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã làm cho Joomla! CMS trở thành CMS tốt nhất hành tinh!

Xuân Trung

Giúp chúng tôi đánh giá bài viết này
Share.

1 phản hồi